"สมคิด" ยันกองทุนตราสารหนี้แข็งแกร่ง

วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 12:27 น.
"สมคิด" ยันกองทุนตราสารหนี้แข็งแกร่ง
"สมคิด" ประสานเสียง ธปท. - ก.ล.ต. ยืนยันกองทุนตราสารหนี้ไทยแข็งแกร่ง เตือนอย่าตกใจแห่ขาย

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การปิดกองทุนตราสารหนี้ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บางแห่ง ไม่ใช่เป็นกองทุนตราสารหนี้ไม่ดี แต่สภาพตอนนี้เกิดความตื่นตระหนกทำให้นักลงทุนขายหน่วยลงทุน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิด และ บลจ. ก็มีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ถือหุ้นคอยดูแลตลอดเวลา พร้อมทั้ง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมาตรการ ออกมารองรับแล้ว เพื่อไม่ให้นักลงทุนสับสนตื่นตระหนก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สื่อสารเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า การปิดกองทุนของ บลจ. ทหารไทย อีสท์สปริง อีก 2 กองทุน ไม่รับคำสั่งซื้อขายและขอปิดกองในเช้านี้ เป็นอำนาจบริหารของ บลจ.ทหารไทย อีสท์สปริง เพื่อดูแลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยไม่ให้ได้รับความเสียหาย

"ภาพของกองทุนตราสารหนี้ไทย ที่มี 64 กอง ตัดกองทุนของบลจ. ทหารไทย อีสท์สปริงที่ปิดไป 4 กอง ที่เหลือ 60 กอง เป็นกองทุนที่มีการลงทุนในสตราสารสารหนี้ที่มีคุณภาพ และที่ผ่านมาการซื้อขายหน่วยลงทุนอยู่ระดับปกติ" นางสาวรื่นวดี กล่าว

นางสาวรื่นวดี กล่าวว่า การปิดกองทุน 4 กองทุน ของ บลจ.ทหารไทย อีสท์สปริง พบว่า ทั้ง 4 กอง เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเกินกว่า 50% ต่างจากกองทุนที่เหลืออยู่ 60 กองทุน เน้นลงทุนในพันธบัตร หุ้นกู้ที่มีคุณภาพเกรด A ขึ้นไป ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ มีต่างประเทศส่วนน้อย

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) การปิดกองทุนตราสารหนี้ของ บลจ.ทหารไทย อีสท์สปริง พบว่า ทั้ง 4 กอง เกิดจากสภาพคล่องการเงินโลกที่ลามมาระบบการเงินไทย กองทุนเหล่านี้เป็นกองทุนที่สามารถไถ่ถอนได้ทุกวัน คนไถ่ถอนเยอะ กองทุนก็ต้องเอาตราสารไปเร่งขาย ทำให้กองทุนขาดสภาพคล่อง แม้ว่าของที่มีอยู่จะเป็นของสภาพดี ส่วนกองทุนตราสารหนี้ที่เหลือ จากการติดตามพบว่าไม่มีพฤติกรรมอะไรผิดปกติ

"กองทุนตราสารหนี้ส่วนใหญ่มีธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ดูแลอยู่ และลักษณะวิธีการลงทุนต่างจาก 4 กองทุนของ บลจ.ทหารไทย อีสท์สปริง นอกจากที่ผ่านมา ธปท. มีมาตรการเสริมสภาพคล่องผ่านธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเริ่มมีธนาคารพาณิชย์เข้ามาทดลอง นำหน่วยลงทุนของ บลจ. มาเป็นหลักประกันกู้เงินจาก ธปท. นอกจากนี้ ธปท. ยังได้ เปิดเพิ่มให้เอาตราสารจาก บลจ.ไหน ก็ได้ไม่ต้องเป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์มาเป็นหลักประกันกู้เงินเสริมสภาพคล่องจาก ธปท. ได้เช่นกัน" นายวิรไท กล่าว