วิริยะ-BDMSออกประกันภัยสุขภาพวันละ17บาท

วันที่ 05 ส.ค. 2563 เวลา 18:00 น.
วิริยะ-BDMSออกประกันภัยสุขภาพวันละ17บาท
“วิริยะประกันภัย-กรุงเทพดุสิตเวชการ” ออกประกันภัยสุขภาพฉบับแรก ราคาเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ 17 บาท

นายเกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ประกันภัยสุขภาพฉบับแรก ราคาเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ 17 บาท ได้รับความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อปี คุ้มครองตั้งแต่บาทแรกโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในวงเงินคุ้มครองเริ่มต้น 100,000 บาท และ ความคุ้มครองสูงสุด 700,000 บาท ซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งค่าแพทย์ ค่าการพยาบาล ค่ายา ค่าอุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ และที่สำคัญสามารถเข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS ได้ทั่วไทย

การออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแบบใหม่ขึ้นมารองรับโดยทางวิริยะประกันภัยได้ตั้งโจทย์ไว้ว่าจะทำอย่างไรให้เบี้ยประกันภัยเข้าถึงคนไทยได้ง่ายและสามารถตัดสินใจซื้อความคุ้มครองได้ทันที ซึ่งพบว่าระบบเหมาจ่ายน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุด จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ Viriyah Healthcare by BDMS ที่ออกใหม่มานี้ จะเป็นประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์การรักษาพยาบาลที่หลากหลายครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศและ ASIA โดยเน้นราคาผลิตภัณท์ที่มี 3 แผน โดยมีราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงวันละ ไม่ถึง 17 บาทให้ความคุ้มครองถึง 100,000 บาท ต่อปี และ แผนที่ 2 ราคาเริ่มต้นเพียงวันละ ไม่ถึง 24 บาทให้ความคุ้มครองถึง 300,000 ต่อปี และแผนสูงสุดเพียงวันละ ไม่ถึง 33 บาทได้รับความคุ้มครองถึง 700,000 บาท ต่อปี

“ในส่วนเงื่อนไขความคุ้มครอง เป็นความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อรายปีไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละปี และได้รับผลประโยชน์ใหม่ต่อเนื่องทุกปี เริ่มต้นคุ้มครองอายุตั้งแต่ 16-60 ปี คุ้มครองต่อเนื่องถึง 80 ปี ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยแบบคนไข้ใน ตั้งแต่ บาทแรก จนครบวงเงินสูงสุดที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยให้ความคุ้มครองอย่างครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ค่าห้องปกติ ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU ค่าการพยาบาล ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายทั่วไปในโรงพยาบาล รวมถึงค่าอุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ และค่ายา ค่าแพทย์ และที่สำคัญ ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS”

สำหรับเป้าหมายความสำเร็จในการดำเนินการครั้งนี้ นายเกรียงศักดิ์ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เชื่อว่าด้วยราคาค่าเบี้ยประกันภัย และมาตรฐานการรักษาที่ได้รับ ตลอดไปถึงศักยภาพที่ทั้ง 2 องค์กรมีเครือข่ายอยู่ทั่วไทย โดยเฉพาะช่องทางตัวแทนของวิริยะประกันภัย จะเป็นปัจจัยที่เอื้อให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแบบใหม่นี้ได้โดยง่ายและตัดสินใจซื้อได้ทันที นอกจากนี้เพื่อเป็นการต่อยอดผลประโยชน์ให้กับผู้คนที่เคยซื้อแผนประกันสุขภาพ Covid19 เพียงแค่ท่านนำหน้าตารางกรมธรรม์มาแสดงว่าได้เคยซื้อสินค้านี้ ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์จากบริษัทประกันใดก็ตาม สามารถนำมาใช้แทนเงินสด มูลค่าสูงสุด 800 บาทต่อกรมธรรม์ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

อีกทั้งบริษัทฯยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC ในการมอบสิทธิประโยชน์เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้า เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563