MBK LIFE ผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ช่วยลูกค้าเจอCOVID-19

วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา 14:56 น.
MBK LIFE ผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ช่วยลูกค้าเจอCOVID-19
MBK LIFE ผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตช่วยขยายเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย

นายพิบูล วศินชัชวาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  หรือ MBK LIFE เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อผู้เอาประกันภัย โดยล่าสุด ได้ขานรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อร่วมเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันภัย ได้แก่

1. ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัยในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

2. ยกเว้นดอกเบี้ย กรณีผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายใน 6 เดือน สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สิ้นผลบังคับในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 25633. ยกเว้นดอกเบี้ยไม่เกินระยะเวลา 6 เดือน สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ไปด้วยกัน สำหรับลูกค้าของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิบริการได้ตามปกติและยังคงสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ต่างๆ ได้ดังเดิม โดยติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2252-5070 หรือ Email : contactcenter@mbklife.co.th หรือ LINE : @mbklife ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และสายด่วนสินไหม กรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ โทร. 0-2660-1221 (ตลอด 24 ชม.)