คปภ.เร่งประกันจ่านเยียวยาเรือนักท่องเที่ยวชนที่ภูเก็ต

วันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา 07:33 น.
คปภ.เร่งประกันจ่านเยียวยาเรือนักท่องเที่ยวชนที่ภูเก็ต
คปภ. เร่งช่วยเหลือประกันภัยนักท่องเที่ยว กรณีเรือสปีดโบ๊ทชนที่จังหวัดภูเก็ต

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเรือสปีดโบ๊ท ชื่อ ALP 111 ประสบอุบัติเหตุชนกับเรือสปีดโบ๊ท ชื่อปาหยัน 5 บริเวณร่องน้ำใกล้ท่าเทียบเรือรอยัลมารีน่า ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซียโดยสารมากับเรือ ALP 111 เสียชีวิต 2 ราย และนักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซียได้บาดเจ็บ 20 ราย ส่วนในเรือปาหยัน 5 มีพนักงานคนไทย ได้รับบาดเจ็บอีก 3 ราย เบื้องต้น คปภ. ตรวจสอบว่าเรือสปีดโบ๊ททั้ง 2 ลำ มีการทำประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสาร นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดย เรือสปีดโบ๊ท ชื่อ ALP 111 ทำประกันไว้กับบริษัท วิริยะประกันภัย ให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง จำนวน 100,000 บาท ต่อคน และกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน

นอกจากนี้ ยังทำประกันไว้กับ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน

ในส่วนของเรือสปีดโบ๊ท ชื่อปาหยัน 5 คู่กรณีนั้น ได้ทำประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร ไว้กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง จำนวน 100,000 บาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ต ได้เร่งตรวจสอบว่า มีการประกันภัยประเภทอื่นๆ ไว้หรือไม่ หากพบว่ามีการทำประกันภัยประเภทอื่นๆ อีก ก็จะช่วยดูแลกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรม

จากอุบัติเหตุในครั้งนี้ เบื้องต้นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เสียชีวิตทั้ง 2 ราย จะได้รับค่าสินไหมทดแทนรายละ 1,100,000 บาท จากกรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสาร จำนวน 100,000 บาท และจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จำนวน 1,000,000 บาท ส่วนนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บ ทางสำนักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ต ได้ประสานไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลมิชชั่น จังหวัดภูเก็ต เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน คปภ. 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th หรือ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-515-3998-9 ต่อ 8307 โทรสาร 02-513-1437 http://www.facebook.com/PROIC2012

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต