ประกันภัยยกระดับพนักงานเคลมรถ

วันที่ 27 มี.ค. 2562 เวลา 07:00 น.
ประกันภัยยกระดับพนักงานเคลมรถ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย หนุนพัฒนาพนักงานเคลมรถยนต์ พร้อมมอบรางวัลประจำปี 2561

นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการมีแผนการดำเนินงานในการพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการด้านการประกันภัยรถยนต์ในธุรกิจประกันวินาศภัย โดยจัดหลักสูตรการอบรมต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพด้านการประกันภัยรถยนต์ให้กับบริษัทสมาชิกมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ โครงการอบรมเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยยานยนต์ โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประเมินราคา และโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ ล่าสุดได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่นประจำปี 2561 หรือ Best Surveyor Award 2018 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ของบริษัทสมาชิกของสมาคมประกันวินาศภัยไทย และพนักงานของบริษัทสำรวจภัยที่ทำหน้าที่ในการให้บริการสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ และให้บริการต่อประชาชนผู้รับบริการด้วยความประทับใจ น่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

บทความแนะนำ