เบี้ยประกันชีวิตเดือนก.พ.แผ่วโตแค่ 4.86 %

วันที่ 10 เม.ย. 2559 เวลา 07:39 น.
เบี้ยประกันชีวิตเดือนก.พ.แผ่วโตแค่ 4.86 %
ธุรกิจประกันชีวิต 2 เดือนแรกเริ่มแผ่ว เบี้ยรับรวมโตแค่ 4.86%

นายพิชา สิริโยธิน  ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย  เปิดเผยว่า เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีทั้งสิ้น 8.93 หมื่นล้านบาท เติบโต 4.86% แยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 2.56 หมื่นล้านบาท  เติบโต 4.39% และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไป  6.36 หมื่นล้านบาท  เติบโต 5.04% อัตราความคงอยู่ 82% 

บริษัทประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมสูงสุด หรือมีขนาดใหญ่สูงสุด 7 อันดับแรก คือ  บริษัท เอ.ไอ.เอ. จำนวน 1.76 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาด  19.76% บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต  1.66 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาด 18.66% บริษัทไทยประกันชีวิต จำนวน 1.13 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาด 12.69% บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต  9,852.32 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาด 11.03%  บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต   8,154.75 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาด 9.13% บริษัทกรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำนวน 7,645.79 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วน 8.56% บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำนวน 5,022.46 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาด 5.62%

รวม 7 อันดับแรก ครองสัดส่วนการตลาด 85.45%  และอีก 15 บริษัทที่เหลือครองสัดส่วนการตลาด     14.55% 

นายพิชา กล่าวว่า จากเบี้ยรับรวม 8.93 หมื่นล้านบาท มีส่วนของเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ เดือนก.พ. 2559  มีทั้งสิ้น 25,613.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  4.39%  ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยประกันชีวิตปีแรก 1.87 หมื่นล้านบาท เติบโต 7.22%  เบี้ยประกันชีวิตจ่ายครั้งเดียว   6,861.81 ล้านบาท  ลดลง  2.62% 

บริษัทประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่สูงสุด หรือมีการขยายงานสูงสุด 7 อันดับแรก คือ  บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต  6,177.33 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาด 24.12%   บริษัทเอ.ไอ.เอ. 4,024.90 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาด 15.71% บริษัทกรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต  2,745.12 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาด 10.72 % บริษัทไทยประกันชีวิต  2,697.56 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาด 10.53 % บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต  2,090.80 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาด 8.16% บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต   1,716.79 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาด 6.70% และบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต   1,277.26 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนการตลาด 4.99%

สำหรับเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปที่มีจำนวน 6.36 หมื่นล้านบาท อัตราการเติบโต 5.04% โดยมีอัตราความคงอยู่ 82 % ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี แสดงถึงผู้เอาประกันชีวิตให้ความสำคัญของการประกันชีวิต 

นายพิชา กล่าวว่า จากการคาดการณ์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2559 จะขยายตัวอยู่ในช่วง 2.8-3.8% จากปัจจัยสนับสนุนการเร่งเบิกจ่ายเม็ดเงินการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ และจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลทำเพิ่มเติมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อมากขึ้น  อาจจะส่งผลให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน สมาคมจึงคาดว่าเบี้ยประกันภัยรับรวมในปี 2559 จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 9% ด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งระบบมีไม่น้อยกว่า 5.85 แสนล้านบาท