แอกซ่าอัด1.2พันล้านมุ่งดิจิทัล

วันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 22:07 น.
แอกซ่าอัด1.2พันล้านมุ่งดิจิทัล
แอกซ่าเตรียมลงทุน 1,200 ล้าน ใน 5 ปี ปรับระบบงานใหม่พลิกธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล

นายมาร์ติน รูแอค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอกซ่าประกันภัย เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเงินลงทุน 1,200 ล้านบาท เพื่อลงทุนปรับเปลี่ยนระบบการทำงานใน 5 ปี โดยเริ่มจากปี 2559 นี้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของลูกค้ายุคใหม่ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม พัฒนาบริการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้เข้าถึงลูกค้า และให้ลูกค้าเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว สำหรับเงินลงทุนจะมาจาก 3 ช่องทาง คือ จากกลุ่มแอกซ่า จากแอกซ่าเอเชีย และจากบริษัทเอง

“เมื่อยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทำให้บริษัทจะต้องเปลี่ยนกระบวนการทำงานใหม่ทั้งหมด โดยจะให้ลูกค้าสามารถจัดการด้านการประกันภัยได้เองอย่างครบวงจร ผ่านช่องทางโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ทั้งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การออกกรมธรรม์ การรับ และการจ่ายเงิน ให้มีความรวดเร็วขึ้น” นายรูแอค กล่าว

นายรูแอค กล่าวอีกว่า เมื่อกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบออนไลน์หรือดิจิทัลแล้ว บริษัทจะได้ทุ่มกำลังคนที่มีอยู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าทางธุรกิจให้ใกล้ชิดมากขึ้น และดำเนินการขยายตลาดที่สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้ละเอียดมากขึ้น

“บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ว่า เมื่อสิ้นสุด 5 ปี ของการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ทิศทางใหม่ บริษัทจะมีเบี้ยรับรวมประมาณ 1 หมื่นล้านบาท จากปัจจุบันที่มีเบี้ยรวมอยู่ที่ 3,491.3 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงมองหาโอกาสในการเติบโตจากภายนอกด้วย โดยการควบรวมกิจการกับบริษัทประกันภัยอื่นๆ ที่มีจุดแข็งในการทำตลาดต่างจังหวัด แม้ว่าจะมองหามาร่วม 2 ปีแล้ว จะยังไม่เจอบริษัทเป้าหมายก็ตาม” นายรูแอค กล่าว

สำหรับปี 2559 บริษัทไม่ได้ตั้งเป้าหมายเบี้ยรับรวมที่แน่นอน แต่มุ่งมั่นที่จะมีการเติบโตในอัตราที่สูงกว่าอุตสาหกรรม โดยคาดว่าปีนี้อุตสาหกรรมจะมีเบี้ยประกันวินาศภัยเติบโต 4.12% ส่วนปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีเบี้ยรับรวม 3,491.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.5% โตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดประกันภัยกว่า 4 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จของกลยุทธ์ 5 ปี ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2553-2558