ไทยประกันชีวิต แจกโบนัสช่วยน้ำท่วม

วันที่ 15 พ.ย. 2554 เวลา 11:40 น.
ไทยประกันชีวิตแจกโบนัสฝ่ายขายล่วงหน้าสวนกระแสน้ำ หวังบรรเทาความเดือดร้อน ชี้สิ้นปีผลงานดีแจกอีกรอบ

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกภาคส่วน รวมถึงบุคลากรฝ่ายขายของไทยประกันชีวิต และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดจ่ายโบนัสให้แก่บุคลากรฝ่ายขายเป็นการล่วงหน้า และหากฝ่ายขายคนใดมีผลงานดี สิ้นปีจะได้รับโบนัสเพิ่มอีกด้วย

นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนดแนวทางช่วยเหลือบุคลากรฝ่ายขายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยสามารถใช้สิทธิเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินพิเศษโดยไม่มีดอกเบี้ย วงเงินรายละไม่เกิน  8 หมื่นบาท สำหรับบุคลากรฝ่ายขายอิสระ สามารถใช้สิทธิเบิกเงินฝากค้ำจำนวน  50% เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน และเพื่อสนับสนุนการทำงานแก่บุคลากรฝ่ายขายในช่วงปลายปี ไทยประกันชีวิตได้กำหนดแนวทางช่วยเหลือตัวแทนหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย โครงการ Smart Life Planner มีระยะเวลาการแข่งขัน 2 เดือน (พ.ย. – ธ.ค 54) สำหรับผู้บริหารระดับหน่วยและหน่วยตรง ที่สามารถผลิตผลงานค่าคอมมิสชั่นได้ 2 แสนบาทขึ้นไป และมีผลบังคับของกรมธรรม์ ณ สิ้นเดือนธ.ค. 54 ไม่ต่ำกว่า 75% จะได้รับรางวัลตามที่กำหนด

นายไชยกล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าธุรกิจประกันชีวิตจะได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม ทำให้กำลังซื้อลดลง แต่ในทางกลับกันประชาชนจะตระหนักถึงความสำคัญของการประกันชีวิตและประกันภัยเพิ่มขึ้น เพราะเป็นการวางแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงเป็นโอกาสที่จะกระตุ้นให้ตลาดประกันชีวิตเติบโตได้

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าผลกระทบจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเกิดแก่ภาคเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งอาจได้รับผลกระทบทำให้เบี้ยประกันรับเติบโตในอัตราที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากกำลังซื้อลดลง ประกอบกับตัวแทนประกันชีวิตทำตลาดได้ยากขึ้น โดยคาดว่าธุรกิจประกันชีวิตจะมีอัตราการเติบโตประมาณ 10%