การประชุม FOMC บอกอะไร ทำไมนักลงทุนต้องฟัง

วันที่ 17 มิ.ย. 2564 เวลา 13:17 น.
การประชุม FOMC บอกอะไร ทำไมนักลงทุนต้องฟัง
การประชุม FOMC คงเป็นสิ่งที่นักลงทุนคุ้นหูและได้ยินกันมาตลอด หากเราเป็นนักลงทุน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การประชุม FOMC เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการลงทุนในลำดับต้นๆ ที่ส่งผลต่อภาวะการลงทุนทั่วโลก และมีผลต่อการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนของเรา

FOMC (Federal Open Market Committee) หรือคณะกรรมการตลาดเสรีกลาง เป็นหน่วยงานในระบบธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve System) หรือที่เรียกว่า FED โดยหากเปรียบเทียบกับในบ้านเราก็คือ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) หน่วยงานในระบบธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเอง

อย่างที่เรารู้กันว่าบทบาทหน้าที่สำคัญของ FOMC คือการกำหนดนโยบายทางการเงินโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการผ่านตลาดการเงิน (Open Market Operations) ซึ่งเป็นผู้กำหนดและรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยตรง รวมถึงการเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ FOMC ใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการบริหารจัดการเป้าหมายของอัตราการว่างงานและเป้าหมายเงินเฟ้อ จึงทำให้การตัดสินใจในการดำเนินนโยบายใดๆ ของ FOMC มีผลกระทบอย่างมากต่อราคาสินทรัพย์และสภาพคล่องในตลาด อาทิเช่น การปรับตัวขึ้น-ลงของอัตราผลตอบแทนและราคาตราสารหนี้ การปรับตัวของตลาดหุ้น รวมถึงอัตราดอกเบี้ยของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การสื่อสารของ FOMC ผ่านรายงานการประชุม หรือการให้สัมภาษณ์ของคณะกรรมการจึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่สนใจ เพราะจะเป็นการบอกถึงทิศทางที่จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายหรือแบบเข้มงวด แนวโน้มการขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย แนวโน้มของเศรษฐกิจในระยะเวลาอันใกล้ หากขยายตัวจะขยายแบบรวดเร็วหรือชะลอตัวลง แนวโน้มเงินเฟ้อเป็นไปในทิศทางใด

โดยทั่วไปนักลงทุนมักจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและติดตามตัวเลขดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจประกอบการตัดสินใจลงทุน แต่หากนักลงทุนติดตามการเคลื่อนไหวของ FOMC ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถช่วยให้นักลงทุนคาดการณ์วางแผนการลงทุน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนแปลงวัฏจักรเข้าสู่ระยะเศรษฐกิจฟื้นตัว (Economic Recovery) และ FOMC ได้มีการเริ่มส่งสัญญาณต่อการปรับนโยบายในระยะข้างหน้า นักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงรวมถึงเพิ่มโอกาสในการลงทุนจากการลงทุนตามการคาดการณ์ของผลการประชุม

นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการประชุมของ FOMC ภาวะตลาดการลงทุนมักจะมีความผันผวนจากความไม่แน่นอน และการคาดเดาทิศทางการดำเนินนโยบายของ FED ซึ่งการทราบถึงวันประชุมของ FOMC และกำหนดการประชุมของ FED จะช่วยให้นักลงทุนเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้เป็นอย่างดี โดยการประชุมของ FOMC จะจัดขึ้นทุก 6 สัปดาห์ ในหนึ่งปีจะมีการกำหนดประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง และอาจจะมีการประชุมนอกเหนือจากที่กำหนดหากมีความจำเป็นในการประเมินสภาวะทางเศรษฐกิจและการเงิน

สำหรับผลการประชุม FOMC เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา แม้ทางคณะกรรมการฯจะมีมติคงนโยบายทางการเงินไว้คงเดิม แต่ได้แสดงถึงการตระหนักต่อภาวะเงินเฟ้อที่กำลังเร่งตัวขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยคณะกรรมการฯบางท่านเริ่มให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาปรับเปลี่ยนการปรับขนาดของวงเงินในโครงการ QE หากการฟื้นตัวเร็วเกินไป โดยการแสดงท่าทีลดการเข้าซื้อพันธบัตรนี้เองแม้ว่าจะไม่ได้ระบุกำหนดเวลาก็ตาม แต่ก็กระทบต่อตลาดการเงินทันทีหลังจากที่รายงานการประชุมได้เปิดเผยออกมา โดยนักลงทุนแห่ขายหุ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ร่วงต่ำสุดในรอบสัปดาห์

อย่างไรก็ดี การประชุม FOMC ครั้งที่ 4 ของปีนี้ ใกล้เข้ามาแล้ว โดยจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 15-16 มิถุนายนนี้ หวังว่าเหล่านักลงทุนจะไม่พลาดสาระสำคัญจากการประชุม โดยเฉพาะการส่งสัญญาณเรื่องการปรับลดสภาพคล่องในระบบ (QE Tapering) ที่ตลาดกำลังจับตาอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสการลงทุนให้นักลงทุนได้นะครับ