ลาออกหรือย้ายงานทั้งที อย่าให้เงินเกษียณที่เก็บมาหลายปีต้องหายไป

วันที่ 17 มี.ค. 2563 เวลา 08:43 น.
ลาออกหรือย้ายงานทั้งที อย่าให้เงินเกษียณที่เก็บมาหลายปีต้องหายไป
คอลัมน์ เข็มทิศนักลงทุน โดย...บลจ.กสิกรไทย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ซึ่งจะขอเรียกสั้นๆว่า “PVD” คือ กองทุนที่บริษัทและพนักงานร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ เพื่อให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณและเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับพนักงานในอนาคต

หากคุณเป็นพนักงานบริษัท คุณจะทราบดีว่าเงินส่วนที่คุณสมทบนี้ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ แต่ถ้าหากนำเงินออกก่อนครบกำหนด (ขายกองทุนเมื่อมีอายุน้อยกว่า 55 ปี และมีอายุสมาชิกน้อยกว่า 5 ปี) ก็ต้องนำเงินที่ได้รับไปรวมกับเงินได้ประจำปีเพื่อคำนวณภาษี

ด้วยเงื่อนไขนี้ สำหรับคนที่กำลังจะลาออกหรือกำลังเปลี่ยนย้ายงานแล้วที่ทำงานใหม่ไม่มี PVD ถ้าเป็นแต่ก่อน ดูเหมือนจะมีแค่ 2 ทางเลือก นั่นคือเลือกคงเงินไว้ในกองทุนโดยต้องจ่ายเงินค่าคงสถานะสมาชิก 500 บาทต่อปี กับนำเงินออกมาและเสียภาษี แต่ปัจจุบัน คุณมีทางเลือกใหม่อีก 1 ทางเลือก นั่นคือการโอนเงินจาก PVD ไปอยู่ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แต่ต้องเป็น RMF for PVD เท่านั้น ซึ่งเป็น RMF พิเศษ เพราะไม่ต้องซื้อหน่วยลงทุนทุกปีเหมือน RMF ปกติ จะมีการแยกบัญชีต่างหากจากกองทุน RMF ที่เราซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีทั่วไป ซึ่งนี่ก็ถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดการเงินเพื่อวัยเกษียณอย่างมีประสิทธิภาพได้อีกทางหนึ่ง โดยผู้ที่สามารถโอนเงินจาก PVD ไป RMF for PVD ได้คือ

1) พนักงานที่ออกจากงาน ไม่ว่าจะเป็นการลาออกเพื่อไปทำธุรกิจส่วนตัว หรือการออกจากงานเพราะสิ้นสุดสัญญาจ้าง

2) พนักงานที่เปลี่ยนย้ายงานแต่บริษัทใหม่ไม่มี PVD หรือไม่สามารถคงเงินใน PVD ของที่ทำงานเดิมต่อได้เพราะหมดระยะเวลาคงเงิน

3) บริษัทเลิกกิจการหรือยกเลิกการจัดให้มี PVD

ทำไมถึงควรโอนเงินจาก PVD ไป RMF for PVD?เพราะ RMF เป็นกองทุนที่มี concept เดียวกันกับ PVD นั่นคือจัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวให้ผู้ลงทุนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณ การโอนเงินจาก PVD ไป RMF for PVD ไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนและไม่มีค่าคงสถานะสมาชิก แถมยังได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเนื่อง เพราะไม่ต้องนำเงินออกจาก PVD ก่อนอายุเกษียณ มากไปกว่านั้น หากอยากสับเปลี่ยนไปลงทุนใน RMF for PVD นโยบายอื่นที่เข้ากับสภาวะการณ์มากกว่าก็ทำได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนใดๆ

แต่ต้องขอทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเงินที่โอนจาก PVD มา RMF for PVD นี้จะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีก เพราะไม่ถือเป็นเงินลงทุนใหม่เหมือนเงินลงทุนใน RMF ทั่วไป เพราะเงินที่โอนมาก็ได้ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ในปีที่ผ่านๆ มาไปแล้ว

การโอนเงินจาก PVD ไป RMF for PVD จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะถ้านำเงินก้อนนี้ออกมาแทนที่จะนำไปลงทุนต่อ เราอาจจะใช้จ่ายจนหมดภายในไม่กี่วันก็เป็นได้ ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย จึงได้จัดโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่กำลังจะลาออกหรือย้ายงานก่อนวัยเกษียณ โดยโอนเงินจาก PVD ไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF for PVD กสิกรไทยที่ร่วมรายการ พร้อมลงทะเบียนใช้งาน App K-My Funds ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 รับหน่วยลงทุน K-FIXEDPLUS สูงสุด 2,000 บาทต่อท่าน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2Tsp5Fv