สิ่งทอไทยปรับตัว!!! หันผลิตหน้ากากผ้า สร้างรายได้สู้โควิด-19

วันที่ 06 เม.ย. 2563 เวลา 14:02 น.
สิ่งทอไทยปรับตัว!!! หันผลิตหน้ากากผ้า สร้างรายได้สู้โควิด-19
กสอ. ดัน 7 บริษัทสิ่งทอ โหมผลิตหน้ากากผ้าขับเคลื่อนธุรกิจชูโมเดล“ “หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ” นวัตกรรมใหม่ป้องกันสารคัดหลั่งและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายณัฐพล  รังสิตพล  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กสอ.มีแผนช่วยเหลือผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ให้สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ “สร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์”โดยแนะนำ 7 บริษัทสิ่งทอซึ่งครอบคลุม ผลิตภัณฑ์ชุดกีฬา เสื้อผ้าแฟชั่น ฯลฯ ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าเดิมหันมาผลิตหน้ากากผ้าเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน

ขณะเดียวกันพร้อมสนับสนุนการสร้างรายได้เพื่อให้ขับเคลื่อนธุรกิจแบบเร่งด่วน โดยบริษัทสิ่งทอที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีดังนี้ 1. บริษัท ยงสง่า จำกัด 2. บริษัท มณีอินเนอร์แวร์จำกัด 3. บริษัท ยูเนี่ยนไทย กรุ๊ป จำกัด 4. บริษัท เค็นเน็ต เท็กไทล์ จำกัด 5. บริษัทเวิลด์นิตติ้ง แอพพาเรล จำกัด 6. บริษัท ไฮย์คอว์ลิตี้การ์เมนท์ จำกัด และ 7. บริษัท แอพพาเรล ครีเอชั่น จำกัด  โดยทั้งหมดได้เริ่มผลิตหน้ากากผ้าจำหน่ายสู่ตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันภาพรวมของผู้ประกอบการสิ่งทอไทยมีกำลังการผลิตหน้ากากผ้าได้มากกว่า 187,000 ชิ้นต่อวัน(ข้อมูลจาก กระทรวงอุตสาหกรรม) 

นายณัฐพล กล่าวว่า สำหรับบริษัท มณีอินเนอร์แวร์ จำกัด  โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ถือเป็นโมเดลต้นแบบของผู้ประกอบการในการปรับกระบวนการผลิตโดยเป็นผู้พัฒนานวัตกรรม “หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ” ป้องกันละอองฝอยที่เกิดจากการ ไอ จามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะปราศจากสารประกอบฟูลออโรคาร์บอนที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม  สามารถผลิตรองรับความต้องการได้สูงถึง 40,000 ชิ้นต่อเดือน ซึ่งบริษัทฯมีแผนผลักดันให้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลัก เพื่อวางจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับบริษัทในอนาคตด้าน