สสว.ผนึก SMEA ไชนีส ไทเป หนุนนวัตกรรม-อัตลักษณ์ท้องถิ่นเอสเอ็มอีระดับภูมิภาค

วันที่ 02 ส.ค. 2562 เวลา 16:41 น.
สสว.ผนึก SMEA ไชนีส ไทเป หนุนนวัตกรรม-อัตลักษณ์ท้องถิ่นเอสเอ็มอีระดับภูมิภาค
จัดเวทีประชุมใหญ่ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อร่วมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และประธานการจัดงาน “APEC Local Innovation Forum: Revitalize Local Development through the Networking of Innovation Ecosystem” พร้อมด้วยนายซื่อ-เฉียน เหลย ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาด้านการบริหาร SMEA หัวหน้าคณะผู้แทนไชนีส ไทเป กล่าวถึงการการจัดงานฯ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฎิบัติที่ดีและประสบการณ์ในการส่งเสริมนวัตกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทั้งนี้ สสว. มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ SMEA ในการดำเนินโครงการดังกล่าวภายใต้กรอบเอเปค เนื่องจากทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ความไม่สมดุลหรือช่องว่างแห่งการพัฒนาระหว่างเขตเมืองและเขตชนบทเป็นความท้าทายของภูมิภาคเอเปคที่ต้องร่วมมือกันจัดการ โดยมากกว่า 26% ของ GDP ของเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปคส่วนใหญ่มาจากเขตเมือง

โดยสะท้อนให้เห็นถึงความไม่สมดุลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองเขต การสนับสนุนนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อการเติบโตและพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนน่าจะเป็นหนึ่งในทางแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยลดช่องว่างทางการเหลื่อมล้ำที่เป็นความท้าทายในปัจจุบัน

ขณะที่การประชุมดังกล่าวอยู่ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักเลขาธิการเอเปค ในโครงการ “APEC Local Innovation Ecosystem Initiative: Revitalization for Inclusive Growth and Sustainable Future” ซึ่งนำเสนอร่วมกันระหว่าง สสว. ในฐานะตัวแทนประเทศไทย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสหพันธรัฐรัสเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบ วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันในภูมิภาคเอเปค และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในท้องถิ่น ทั้งนี้ในแต่ละเขตเศรษฐกิจที่นำเสนอโครงการจะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในประเด็นที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละภูมิภาคการประชุมครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ต่อจากการประชุมที่กรุงไทเป ไชนีส ไทเป และ ที่เมือง Tomosk สหพันธรัฐรัสเซีย

โดย สสว. และ SMEA ไชนีส ไทเป ภายใต้คณะทำงานเอเปควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (APEC SME Working Group) ร่วมเป็นเจ้าภาพ บนพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับความท้าทายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละภูมิภาคของเอเปค เกิดเป็นช่องว่างระหว่างสังคมเมืองและชนบท

ทั้งนี้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยว ถือได้ว่าเป็นนักรบทางเศรษฐกิจที่สำคัญและเข้มแข็งของไทยมาโดยตลอด รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญผ่านการดำเนินนโยบายและมาตรการที่หลากหลายรอบด้าน ซึ่งสะท้อนออกมาผ่านหัวข้อหลักในการประชุม “Inclusive Approaches to Promote Local Innovation Ecosystem to Revitalize and Transform Thai MSMEs in Food and Tourism Industry into Thailand’s Economic Warriors” ที่ได้รับเกียรติจาก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากในประต่างประเทศ

อาทิ ดร. วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ ที่ปรึกษาจากสถาบันอาหาร ดร. ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มร. ทริสทัน ลู่ ผู้อำนวยการโครงการ, ฝ่ายการวิจัย VIII , Taiwan Institute of Economic Research (TIER) ไชนีส ไทเป และ มิสแทมมี่ ฮู ( Tammy Hu), ผู้ก่อตั้ง DOMI Energy ไชนีส ไทเป ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้วิสาหกิจเริ่มต้น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยและภูมิภาคเอเปคได้ร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงนวัตกรรมแผนธุรกิจและการสนับสนุนที่ได้รับจากภาครัฐ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากประเทศไทยและไชนีส ไทเป ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ