สสว. นำผู้ประกอบการ SMEsไทยรุกตลาดอเมริกา ดันสินค้าแฟชันสู่เวทีโลก

วันที่ 24 ก.ค. 2562 เวลา 21:16 น.
สสว. นำผู้ประกอบการ SMEsไทยรุกตลาดอเมริกา ดันสินค้าแฟชันสู่เวทีโลก
สสว. ร่วมกับ สสท. นำ SMEsไทย ที่ได้รับรางวัลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา ขอนแก่น และบุรีรัมย์) สาขาแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล รุกตลาดสหรัฐอเมริกา โชว์ศักยภาพในงานแสดงสินค้า TEXWORLD & APPAREL SORCING USA SUMMER 2019 ณ จาวิทส์ เซ็นเตอร์ (Javits Center) นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทดสอบตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว.ได้เร่งดำเนินการขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEsไทย ผ่านกิจกรรมภายใต้โครงการต่าง ๆ ที่หลากหลายโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล (SME Product Development) เป็นโครงการที่ สสว. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (สสท.) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 1,200 ราย

โดย มีวัตถุประสงค์ให้มีองค์ความรู้ด้านธุรกิจและการตลาดสมัยใหม่ (Business)การออกแบบ (Art & design)การสร้างต้นแบบสินค้า (Pattern) และการนำเทคโนโลยีนวัตกรรม (Technology and innovation) เพื่อให้สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคัดเลือกสุดยอดผู้ประกอบการที่ร่วมภายในโครงการ เพียง 10 ผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามและโดดเด่น ตอบโจทย์และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศไปทดสอบตลาดในต่างประเทศ

โครงการดังกล่าว นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ให้มีโอกาสเปิดตลาดหลักในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนับว่าเป็นตลาดหลักที่สำคัญของผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว อีกทั้งการทดลองตลาดในครั้งนี้ ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักในต่างประเทศมากขึ้น

ทั้งนี้ สสว. มุ่งหวังว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม จะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับสินค้าของตน เช่น จุดเด่น เอกลักษณ์ แนวทางในการพัฒนา รูปแบบบรรจุภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้นต่อไป

 

บทความแนะนำ