‘SuraSole’ ดีพเทคโนโลยีเพื่อนักกีฬา

วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 07:14 น.
‘SuraSole’ ดีพเทคโนโลยีเพื่อนักกีฬา
โดย...วราภรณ์ เทียนเงิน 

“SuraSole” แผ่นพื้นรองเท้าอัจฉริยะ นวัตกรรมจากงานวิจัยในห้องแล็บ ได้พัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลรักษาสุขภาพข้อเข่า ผู้ที่ต้องทำกายภาพบำบัด และใช้สำหรับนักกีฬาทุกคน โดยสตาร์ทอัพไทยสามารถพัฒนาได้สำเร็จและต่อยอดสู่การทำตลาดอย่างเป็นทางการแล้ว

“รศ.สุดเขตต์ พจน์ประไพ” ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สุรเทค (SURATEC) เปิดเผยว่า การสร้างผลิตภัณฑ์ “SuraSole”แผ่นรองเท้าอัจฉริยะ ได้มีการต่อยอดจากงานวิจัยที่ได้ทำร่วมพัฒนาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นำมาปรับสู่ผลิตภัณฑ์ แผ่นรองรองเท้าอัจฉริยะ จึงเหมาะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ทำกายภาพบำบัด กลุ่มผู้ป่วยที่ทำกายภาพบำบัดด้านการทรงตัว กลุ่มนักกีฬาอาชีพ และกลุ่มผู้ที่ออกกำลังกาย ตลอดจนนักวิจัยด้านกีฬา และโค้ช

การเริ่มต้นสร้าง “แผ่นรองเท้าอัจฉริยะ” ที่มีการใช้เทคโนโลยี Wearable sensor และ Internet of Things ทำให้แผ่นรองเท้ามีระบบเซ็นเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลของการเดินแต่ละบุคคล ตลอดจนแรงกดของฝ่าเท้าในการเดิน การทรงตัว และวิธีการเดินถูกต้องหรือไม่ จึงสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทั้งการเดิน การวิ่ง การลงน้ำหนักบนฝ่าเท้า หรือมีความไม่สมดุลในด้านใดบ้าง และลักษณะการทรงตัว

ขณะเดียวกัน เมื่อมีระบบเซ็นเซอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการเดินของแผ่นรองเท้าอัจฉริยะแล้ว จึงจะมีการส่งข้อมูล ผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อแจ้งไปยังกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานและสามารถส่งข้อมูลต่อเนื่องไปยังแพทย์ที่ทำการรักษากลุ่มผู้ป่วยที่ทำกายภาพบำบัด

อีกทั้งผู้ป่วยที่ทำกายภาพบำบัดด้านการทรงตัว สามารถส่งข้อมูลการฝึกทรงตัวจากที่บ้านมาที่โรงพยาบาลได้ผ่านระบบ จึงช่วยลดเวลาและลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อทำกายภาพบำบัดด้วย รวมถึงสามารถแจ้งเตือนไปยังแพทย์ถึงผู้ป่วยว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการล้มตามมาหรือไม่ นอกจากนี้ยังประยุกต์เพื่อใช้งานกับกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพังได้ด้วย

พร้อมกันนี้ ยังสามารถส่งข้อมูลไปยังกลุ่มนักกีฬา โดยระบบจะวิเคราะห์ได้ว่ามีการเดิน หรือการวิ่ง และมีความสมดุลในระดับใด ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับนักกีฬาอาชีพที่จะนำข้อมูลตรงนี้ไปประเมินและวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการฝึกกีฬาต่อไป ตลอดจนการประเมินได้ว่ามีโอกาสจะเกิดอาการบาดเจ็บหรือไม่ ทั้งกลุ่มนักกอล์ฟมืออาชีพ และโค้ชนักกีฬา กลุ่มนักวิจัยด้านกีฬา เป็นต้น อีกทั้งยังมีความเหมาะสมสำหรับการออกแบบเพื่อใช้งานในรองเท้ากีฬา และรองเท้าเพื่อสุขภาพ

“งานวิจัยได้พัฒนาต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปี และได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในช่วงที่ผ่านมา ก่อนที่จะต่อยอดสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์สู่ผู้บริโภคได้ใช้งานจริง” รศ.สุดเขตต์ กล่าว

รศ.สุดเขตต์ กล่าวต่อว่า บริษัท สุรเทค ประกอบด้วยทีมก่อตั้งทั้ง อาจารย์ นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีทีมแพทย์ และทีมวิทยาศาสตร์กีฬา ซึ่งผู้ร่วมก่อตั้งแต่ละคนจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับสูง โดยทีมได้ร่วมพัฒนาสร้างให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแกร่ง และตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้ามากที่สุด

“กล้า จิระสานต์” ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สุรเทค กล่าวว่า แนวโน้มความต้องการใช้งานแผ่นรองเท้าอัจฉริยะในตลาดมีระดับสูงมาก และความสนใจในการเล่นกีฬาของคนในประเทศและตลาดโลกมีเพิ่มขึ้น ทำให้ “SuraSole” สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี

ทางด้านทีมผู้ร่วมก่อตั้ง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับสูง จึงสามารถร่วมมือและต่อยอดพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (เฮลท์แคร์) ที่มีหลากหลาย และแกดเจ็ตสำหรับผู้ที่เล่นกีฬาใช้งานได้ทั้งหมด และลูกค้าทั่วไปสามารถใช้งานได้เช่นกัน คาดว่าในอนาคตจะเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยบริษัทถือเป็น เทค สตาร์ทอัพ (Tech Startup) ที่ผลิตเทคโนโลยีเองจากงานวิจัย และเป็นเทคโนโลยีชั้นสูง (ดีพ เทคโนโลยี)

สำหรับการทำสตาร์ทอัพ ด้านเทค สตาร์ทอัพ นั้นจะต้องมีองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีอย่างดี การมีความเข้าใจในตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค และศึกษาแนวโน้มธุรกิจไปประกอบกัน เพื่อทำเทคโนโลยีที่ลูกค้ามีความต้องการอย่างแท้จริง รวมถึงการมีทีมผู้ร่วมก่อตั้งที่มีความแข็งแกร่ง

“ทีมผู้ร่วมก่อตั้งสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แกดเจ็ตสำหรับผู้ที่เล่นกีฬาใช้งานได้ทั้งหมด โดยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า มีคุณภาพ และสามารถใช้งานได้อย่างง่ายสู่ผู้บริโภค ตลอดจนการทำให้ผู้ใช้งานมีความสุขในการออกกำลังกายทุกครั้ง” กล้า กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับการส่งเสริม ทั้งจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ต่อไป

“จากองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยีของผม และองค์ความรู้ของทีมงาน ผู้ร่วมก่อตั้งทุกคน เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้งานจริง ทำให้สำหรับคนทั่วไปมีความสุขจากสุขภาพที่ดีในการเดิน วิ่ง และออกกำลังกาย” กล้า กล่าว

กล้า กล่าวทิ้งท้ายว่า “SURATEC” มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านเทคโนโลยีสวมใส่เพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างเทคโนโลยีทำให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้น