ประธานบอร์ด กสทฯ ทิ้งเก้าอี้

วันที่ 21 เม.ย. 2554 เวลา 15:49 น.
วิสุทธิ์ สุดทนดีล ทรู-ฮัทช์  ทิ้งเก้าอี้ประธานบอร์ด กสทฯ  แต่บอร์ดยังเดินหน้า 3 จี 1.2 หมื่นล้านบาท

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ บอร์ด ที่ประชุมยังได้รับทราบการลาออกของนายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ  ประธานบอร์ด ที่ได้ยื่นใบลาออกตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. เนื่องจากติดภารกิจงานในหลายด้าน และเป็นหนึ่งในบอร์ด 4 ท่านที่ต้องหมดวาระประจำปี 

“ยืนยันว่าที่ท่านประธานลาออกไม่เกี่ยวกับการที่สตง. (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน) สั่งสอบกรณีทรูซื้อฮัทช์  เพราะเรื่องนี้จบไปตั้งแต่เดือน ม.ค.แล้ว และกสทฯได้ชี้แจง สตง.เรียบร้อยแล้วในเรื่องนี้” นายจิรายุทธกล่าว

ทั้งนี้ สตง.ได้สั่งให้ กสทฯ ชี้แจงกรณีดีลธุรกิจที่ไม่ชอบมาพากล 14 ข้อ โดยเฉพาะสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง กสทฯ และทรู ที่ไม่ผ่านพรบ.ว่าด้วยการให้เข้าร่วมหรือดำเนินงานในกิจการของรัฐ หรือ พ.ร.บร่วมทุน 

สำหรับบอร์ดอีก 3 ท่าน ที่หมดวาระ คือ นายธานีรัตน์ ศิริปะชนะ  รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที นายวีรัชย คล้ายทอง และนางวลัยรัตน์ ศรีอรุณ  ซึ่งกระทรวงการคลังสามารถแต่งตั้งกลับมาใหม่ได้ แต่การยื่นใบลาออก ส่งผลให้นายวิสุทธิ์จะไม่กลับมาเป็นประธานบอร์ดอีก

นายจิรายุทธ กล่าวว่า ยังไม่ได้รับแจ้งจากทางคณะกรรมการประเมินผลถึงโจทย์ที่ต้องให้ปฏิบัติใน 30 วันก่อนเลิกจ้าง และขณะนี้ยังทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ตามปกติ

นอกจากนี้ บอร์ดยังมีมติอนุมัติงบการลงทุนบริการ 3 จี หรือ เอชเอสพีเอ มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท เพื่อลงทุนอัพเกรดและขยายโครงข่ายให้สามารถรองรับการใช้งานบริการสื่อสารข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้

ทั้งนี้ จะนำเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ พิจารณภายใน 45 วันก่อนเสนอให้ที่ประชุมครม.อนุมัติ  ซึ่งมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาใดๆ แม้ว่าใกล้ยุบสภาแล้ว

งบดังกล่าวจะครอบคลุมการลงทุนในระยะเวลา 5 ปี รองรับลูกค้าได้ 30 ล้านราย ซึ่งเป็นแผนธุรกิจที่จะสร้างรายได้ให้กสทฯ หลังได้ร่วมมือกับบริษัทเรียลมูฟ เครือ ทรู  คอร์ปอเรชั่น สัญญา 14.5 ปี 

นอกจากนี้ ได้ร่วมมือกับบรัท อสมท.เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้วางโครงข่าย หรือ เน็ตเวิร์ก โพรวายเดอร์ ในการให้บริการเคเบิลทีวีด้วยเทคโนโลยีแอลทีอี (Long term evolution) หรือ 4 จี  บนคลื่นความถี่ 2.6-2.7 กิกะเฮิร์ตซ ที่ อสมท.มีอยู่  ใช้งบลงทุนเบื้องต้น 500 ล้านบาท

 

บทความแนะนำ