ตรึงดีเซลทำคนไทยเมินบี5

วันที่ 16 ก.พ. 2554 เวลา 15:35 น.
รัฐบาลตรึงดีเซลไม่เกิน30บาททำคนไทยแห่เติมดีเซลปกติพุ่งเมินใช้พลังงานทดแทนบี5

นายพีระพล  สาครินทร์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์การใช้น้ำมันในเดือนมกราคม 2554 ว่า มีการใช้ลดลงจากเดือนธันวาคม 2553 เกือบทุกชนิด โดยการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา  อยู่ที่ 35.6 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 2% เป็นผลจากการกำหนดให้น้ำมันดีเซลมีราคาไม่เกิน 30 บาท/ลิตร เพื่อบรรเทาปัญหาราคาน้ำมันแพง ประชาชนจึงหันมาใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดามากขึ้นเพราะราคาใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 และส่งผลให้การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 มีปริมาณเพียง 16.9 ล้านลิตร/วัน หรือลดลง 7%

นอกจากนี้เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันปาล์มแพงและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันปาล์มดิบ รัฐบาลได้ชะลอการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2554 และปรับสัดส่วนการผสมน้ำมันดีเซลหมุนเร็วกับบี 100 จาก 3% เหลือเพียง 2% เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 1 - 31 มีนาคม 2554

ส่วนปริมาณการใช้กลุ่มน้ำมันเบนซินอยู่ที่  20.1 ล้านลิตร ปรับลดลง 6%  โดยการใช้น้ำมันเบนซิน 91 และ 95 อยู่ที่ 8.1 ล้านลิตร/วัน ลดลง 6% จากเดือนธันวาคม 2553 และการใช้แก๊สโซฮอล์ อยู่ที่ 12.0 ล้านลิตร/วัน ลดลง 6% มีเพียงน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 85 เท่านั้นที่เพิ่มขึ้น 9% จาก 0.011 ล้านลิตร/วัน มาอยู่ที่ 0.012 ล้านลิตร/วัน เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 85 มีจำนวนเพิ่มขึ้น และเป็นผลจากที่รัฐบาลลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ อี 85 ร้อยละ 3 และลดอากรนำเข้ารถยนต์ อี 85 จากร้อยละ 80 เหลือร้อยละ 60 รวมถึงการลดอากรนำเข้าชิ้นส่วนด้วย

สำหรับปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์(เอ็นจีวี)อยู่ที่ 5,771  ตัน/วัน  ในขณะที่การใช้ก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี)  อยู่ที่ 538,000 ตัน/เดือน เพิ่มขึ้น 4% ทั้งนี้เป็นผลจากช่วงเดือนธันวาคม 2553 มีวันหยุดเทศกาลติดต่อกันหลายช่วง ประกอบกับราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2553 ที่ผ่านมา แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ (1-12) ที่ผ่านมา การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินมีปริมาณ 21.3 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2554 6% เป็นผลจากเทศกาลตรุษจีนเมื่อต้นเดือน ในขณะที่การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลมีปริมาณ 52.3 ล้านลิตร/วัน ลดลง 2% 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต