สศก.ชี้ปลายมี.ค.สถานการณ์น้ำมันปาล์มกลับสู่ภาวะปกติ

วันที่ 12 ก.พ. 2554 เวลา 09:55 น.
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แนะผู้ค้าอย่ากักตุนน้ำมันปาล์ม ชี้ปลายเดือนมีนาคม - เมษายน 54 กลับสู่ภาวะปกติ

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในช่วงปลายเดือนมีนาคม - เมษายน 2554 สถานการณ์น้ำมันปาล์มจะเข้าสู่ภาวะปกติ เนื่องจากจะมีผลผลิตออกมามากเพียงพอต่อความต้องการ อย่างไรก็ตาม ความต้องการที่เกิดขึ้นจนนำมาสู่ปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลน ขณะนี้เป็นดีมาน หรือความต้องการซื้อสินค้าเทียม ที่ผู้บริโภคต่างซื้อมากักตุนเพราะเกรงราคาจะปรับเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ผู้ขายกักตุนไว้เพื่อทำกำไร ดังนั้น แนวทางที่ดีที่สุดผู้บริโภคควรมีพฤติกรรมการใช้ตามปกติ ซึ่งจะทำให้กลไกทางตลาดเป็นไปอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวด้วยว่า ผลผลิตปาล์มน้ำมันในปีนี้จะมีมาก ซึ่งหากเกินความต้องการยังสามารถนำไปทำพลังงานเพื่อดูแลควบคุมราคาไม่ให้เกษตรกรเดือดร้อนได้ ส่วนในอนาคตหากมีสต๊อกน้ำมันปาล์มจะช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและภาวะขาดแคลนได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น