คาดตรุษจีนมีผู้โดยสาร 2.3 ล้านคน

วันที่ 29 ม.ค. 2554 เวลา 14:37 น.
ทอท. คาดมีผู้โดยสารในช่วงเทศกาลตรุษจีนกว่า 2.3 ล้านคน

นางสาววิไลวรรณ นัดวิไล โฆษกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.)เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 1-13 กุมภาพันธ์ 2554 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการกว่า 2.3 ล้านคนหรือเฉลี่ยวันละ 180,000 คน ซึ่งสูงมากเป็นประวัติการณ์ ตั้งแต่เปิดให้บริการ ทสภ.มา ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้โดยสารในช่วงตรุษจีนของปีก่อนหน้านี้พบว่า ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 440,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศถึงร้อยละ 78

นางสาววิไลวรรณ กล่าวว่า ผู้โดยสารระหว่างประเทศส่วนมากเป็นผู้โดยสารที่มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และใต้หวัน ซึ่งผู้โดยสารกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตลอดปี ไม่ใช่เฉพาะในเทศกาลตรุษจีนเท่านั้น ทสภ.จึงได้มีการปรับการให้บริการหลายๆด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าว เช่น การปรับป้ายบอกทิศทางจาก 2 ภาษา เป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้เพิ่มภาษาจีนไปด้วย และในเทศกาลตรุษจีน ทสภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนไว้คอยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ชาวจีนเดินทางมาประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
อนึ่ง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน มีสายการบินประจำ และเที่ยวบินเช่าเหมาลำขอเพิ่มเที่ยวบินทั้งหมด 467 เที่ยวบิน ซึ่งในจำนวนนี้ ร้อยละ 65 เป็นเที่ยวบินระหว่าง ทสภ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง และใต้หวัน