‘บางจาก’ ยันโรงกลั่นน้ำมันเดินเครื่องตามปกติหลังเกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง

วันที่ 10 ต.ค. 2564 เวลา 20:30 น.
‘บางจาก’ ยันโรงกลั่นน้ำมันเดินเครื่องตามปกติหลังเกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง
บางจาก ชี้แจงกรณีโรงกลั่นน้ำมันเกิดกลุ่มควันเมื่อช่วงเย็น ผลจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง ล่าสุดเหตุการณ์ปกติแล้ว

รายงานข่าวจากบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ 16.05 น. เกิดปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องส่งผลต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ทำให้โรงกลั่นหยุดทำการชั่วขณะเพื่อความปลอดภัย และเป็นผลให้เกิดกลุ่มควันจากการเผาก๊าซส่วนเกินจากการผลิต

ทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานเพื่อควบคุมและแก้ไขในทันที จนกระทั่งระบบไฟฟ้าภายในโรงกลั่นได้กลับ สู่สภาวะปกติ และไม่มีกลุ่มควันตั้งแต่เวลา 16.30 น. โดยขณะนี้ได้กลับสู่สถานการณ์ปกติ และเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับการผลิต และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ เป็นเหตุฉุกเฉินระยะสั้นๆ ซึ่งแก้ไขได้เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้บริษัทฯ กำลังแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยการก่อสร้างหอเผาระบบปิด (enclosed ground flare) เพื่อช่วยป้องกันการเผาวัตถุดิบส่วนเกินจากกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ติดตั้งระบบผลิตและจัดการไฟฟ้าภายในโรงกลั่น เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคต

ทั้งนี้บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับสูงสุด ก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันตามมาตรฐานสากลตั้งแต่การออกแบบ การควบคุม และการตรวจสอบ และมีการซ่อมบำรุงใหญ่ รวมถึงการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายในทุกขั้นตอน