อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขอรับสิทธิบีโอไอได้

วันที่ 24 ก.ย. 2564 เวลา 11:48 น.
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขอรับสิทธิบีโอไอได้
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญา และการศึกษาวิจัย ซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ การผลิตสินค้า และบริการในรูปแบบใหม่ ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอันมหาศาล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดให้การส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น กิจการผลิตเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ กิจการผลิตเครื่องเรือน กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ กิจการสร้างภาพยนตร์ไทย เป็นต้น

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บีโอไอจะให้สิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับประเภทกิจการและตามคุณค่าของโครงการ เช่น

  • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี
  • สำหรับกิจการที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล หากมีการวิจัยออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี

…………………………………………….....................................……….

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

โทรศัพท์ 0 2553 8111

อีเมล head@boi.go.th 

เว็บไซต์ www.boi.go.th 

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ