ยานยนต์ยังอ่วม!!! โควิดทุบยอดผลิต-ยอดขาย ต่ำสุด 15 เดือน

วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 12:30 น.
ยานยนต์ยังอ่วม!!! โควิดทุบยอดผลิต-ยอดขาย ต่ำสุด  15 เดือน
ส.อ.ท.ชี้โควิดทำขาดแคลนชิป-ชิ้นส่วน ปิดรง.ชั่วคราวฉุดยอดผลิตเดือนส.ค.เหลือ1.04 แสนคันต่ำสุดรอบ 13 เดือน ขณะที่ยอดขายรถร่วงเหลือ 4.2 หมื่นคัน ลุ้นงานมอเตอร์โชว์ปลายปีกระตุ้นกำลังซื้อ

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในเดือนสิงหาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 104,144 ต่ำสุด?ใน?รอบ? 13? เดือน? ลดลง?จากเดือน?สิงหาคม?ปี?ที่แล้ว? ร้อยละ 11.18 และน้อยกว่าเดือนกรกฎาคมปีนี้ ร้อยละ 15.44  เนื่องจากบริษัทรถยนต์ต้องชะลอการผลิตรถยนต์?บางรุ่น?จากการขาด?ชิป?และ?ชิ้นส่วน?ของ?รถยนต์?จาก?การ?ระบาด?ของ?โค?วิด-?19? ทั้ง?ในประเทศ?และ?ต่างประเทศ?ทำให้?ผู้?ผลิต?ชิปและชิ้นส่วน?รถยนต์?ต้อง?ปิด?โรงงาน?ชั่วคราว?

ขณะที่กลุ่มฯยานยนต์ ?ยัง?คง?เป้า?การ?ผลิต?รถยนต์?ไว้?ที่? 1.55-1.6 ล้านคัน??แบ่ง?เป็น?ผลิต?เพื่อ?ส่งออก?8-8.5 แสนคัน? และ?ผลิต?เพื่อ?ขาย?ในประเทศ 7.5 แสนคัน  โดยภาพรวม 8 เดือน(ม.ค.-ส.ค.) ผลิตได้ 1,071,908 คัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 31.89 เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

ด้านการผลิตรถจักรยานยนต์ มีจำนวนทั้งสิ้น 120,674 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2563 ร้อยละ 28.83 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 80,474 คัน ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 41.62 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 40,200 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 26.81 โดยช่วง8 เดือนมียอดการผลิตรถ1.51 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 26.99

สำหรับยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนสิงหาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 42,176 คัน ต่ำสุด?ใน?รอบ? 15? เดือน?จาก?การ?ล็อก?ดาว?น์?ตั้งแต่?กลางเดือน?กรกฎาคม?ถึง?เดือน?สิงหาคม?ที่ผ่านมา? ทำให้?ลูกค้า?กังวล?ราย?ได้ในอนาคต? จึง?ถอน?มัดจำ?และ?เลื่อน?การ?รับ?รถ? ประกอบ?กับ?มี?การ?ชะลอ?การ?ผลิต?รถยนต์?บาง?รุ่น?ที่?ยัง?มี?การ?จองอยู่?แต่ขาดชิป?และ?ชิ้นส่วน?จึง?ไม่?สามารถ?ส่ง?มอบให้?ลูกค้า?ได้ ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 38.80 และลดลงจากเดือนกรกฎาคม 2564 ร้อยละ 19.58  

ทั้งนี้ 8 เดือน รถยนต์มียอดขาย 467,809 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 2.40 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,092,326 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 ร้อยละ 7.90

ด้านการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือนสิงหาคม 2564 ส่งออกได้ 59,571 คัน ต่ำสุด?ใน?รอบ? 4 เดือน?แม้ว่า??จะ?มี?สัดส่วน?ถึง?ร้อยละ? 59.74 ขอยอด?การ?ผลิต?เพราะ?ต้องชะลอ?การผลิ?ตรถยนต์?บาง?รุ่น?ที่?ขาด?ชิป?และ?ชิ้นส่วน? ประกอบ?กับ?ตลาด?เอเชีย?มีการ?ระบาด?ของโค?วิด-?19? รุนแรง?ขึ้น? จึง?ทำให้?ส่งออก?รถยนต์?ไป?ที่?ตลาด?เอเชีย?และ?ตลาด?ออสเตรเลีย?และ?โอ?เชีย?เ?นี?ย?ลดลง?จาก?เดือน?เดียวกัน?ของ?ปีก่อน

อย่างไรก็ตามยอดส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2563 ร้อยละ 3.78 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 35,737.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2563 ร้อยละ 3.20 อย่างไร?ก็ตาม? การ?ส่งออก?รถยนต์?ใน?เดือน?สิงหาคม? 2564? ลดลง?จาก?เดือน?กรกฎาคม? 2564? ร้อยละ? 15.61 ?โดยปัจจุบัน?ประเทศ?คู่?ค้า?ได้?เปิด?โรงงาน?ผลิต?รถยนต์?เกือบ?เป็น?ปกติ?แล้ว? จึง?ทำให้?การ?ส่งออก?เครื่อง?ยนต์?และ?ชิ้นส่วน?ยานยนต์?เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามลำดับ

นายสุรพงษ์  กล่าวว่า  ขณะนี้ยังไม่มีการทบทวนเป้าหมายการผลิตรถยนต์และการส่งออก โดยขอติดตามสถานการณ์ในช่วง 2 เดือนท้ายของปีก่อน   ซึ่งหลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตราการล็อกดาวน์ตั้งแต่ 1 ก.ย.  อุตสาหกรรมรถยนต์เริ่มมีสัญญาณที่ดี ลูกค้าเข้าโชว์รูมรถยนต์ มากขึ้น   ประกอบกับต้องรอการจัดงานมอเตอร์โชว์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธ.ค. หากไม่มีอะไรเป็นอุปสรรค  ก็เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายรถยนต์ภายในงานได้เหมือนปีที่ผ่านมาก

ด้านนายศุภรัตน์  ศิริสุวรรณางกูร ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท  กล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนชิปในโรงงานรถยนต์ ทำให้บางแห่งต้องชะลอการผลิตรถยนต์บางรุ่นออกไปชั่วคราว แต่ไม่ถึงขั้นปิดโรงงาน  ซึ่งปัญหานี้น่าจะยังมีต่อเนื่อง 3-4 เดือน  ทั้งคาดหวังมาตรการคลายล็อกดาวน์ในช่วงปลายปีน่าจะทำให้อุตสาหกรรมยนต์ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งรวมถึงงานมอเตอร์โชว์ช่วงปลายปีจะช่วยกระตุ้นยอดขายรถยนต์ได้