ศาลอาญาคดีทุจริตฯ นัดไต่สวน ‘บีทีเอส’ฟ้องปมร้อนสายสีส้ม 25 ต.ค.

วันที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 07:10 น.
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ นัดไต่สวน ‘บีทีเอส’ฟ้องปมร้อนสายสีส้ม 25 ต.ค.
‘บีทีเอส’ ออกโรงยืนยัน 3 คดีฟ้องร้องยังไม่จบ ศาลคดีทุจริตฯเลื่อนไต่สวนประเด็นแก้ทีโออาร์รถไฟฟ้าสายสีส้ม 25 ต.ค. นี้

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี เปิดเผยภายหลังการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลาง ว่าเมื่อวันที่ 16 ก.ย. ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ได้กำหนดนัดพร้อมคู่ความในคดีคือ บีทีเอส และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม รวมทั้งผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ภายหลังจากที่ศาลได้ มีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาเพื่อไต่สวนมูลฟ้องกรณีที่ บีทีเอสได้ฟ้องคดีอาญาต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ กรณีที่ผู้ว่า รฟม.และคณะกรรมการคัดเลือกได้ร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์

ทั้งนี้ศาลได้สอบถามคู่ความแล้วมีคำสั่งให้เลื่อนไปพิจารณาพยานหลักฐานกันอีกครั้ง ในวันที่ 25 ต.ค. 2564 เวลา 13.30น. เนื่องจากทางโจทก์ และจำเลยขอให้ศาลออกหมายเรียกเอกสารเพิ่มเติม   โดยในครั้งนี้จำเลยไม่ได้เดินทางมาศาล โดยได้มอบหมายให้ทนายความมาแทน ซึ่งต่อจากนี้ในส่วนของทางคดี ต้องรอการไต่สวนตามที่ศาลกำหนดนัดต่อไปว่า สุดท้ายแล้วศาลจะมีคำพิพากษาออกมาว่า คดีมีมูลหรือไม่ต่อไป

อย่างไรก็ตามในความเห็นส่วนตัวซึ่งได้ปรึกษากับทีมทนายแล้ว คดีนี้ทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย รวมทั้งพยานหลักฐานต่าง ๆ มีความชัดเจนเป็นที่รับทราบทั่วไป ที่สำคัญคือพยานฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐและเอกสารต่าง ๆ ระบุชัดเจนว่า สิ่งที่คณะกรรมการคัดเลือกและรฟม. ดำเนินการมา มีประเด็นปัญหาในเรื่องความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามที่ศาลเคยมีคำสั่ง ซึ่งส่งผลต่อการยื่นข้อเสนอและการพิจารณาผลในโครงการนี้อย่างแน่นอน

“การที่เรานำคดีฟ้องเข้าสู่ศาลนี้ ได้ปรากฏพยานเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เพื่อนำมาพิสูจน์ความจริงและความถูกต้องในสิ่งที่เรายืนยัน ซึ่งเท่าที่เราได้รับเอกสารในสำนวนขณะนี้เราพบว่ามีเอกสารหลายรายการที่เราพยายามขอเพื่อมายืนยันความเข้าใจของเราว่า เราเข้าใจถูกต้องหรือไม่ แต่ก็ไม่เคยได้ มาวันนี้เอกสารบางอย่างนั้นมาปรากฏในชั้นศาลแล้ว ซึ่งตรงกับความเข้าใจของเราจึงยิ่งทำให้เรามีความเชื่อมั่นในการเดินหน้าต่อสู้ในเรื่องนี้ต่อไป”

สำหรับประเด็นที่ผู้ว่า รฟม.ออกมาแถลงข่าวเมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยสรุปว่าคดีความในศาลปกครองเสร็จสิ้นหมดแล้ว คงเหลือคดีที่ศาลอาญาคดีทุจริตฯ เพียงคดีเดียว และจะเดินหน้าการประมูลโครงการนี้ โดยจะสามารถออกทีโออาร์ใหม่ได้ภายในเดือนต.ค.นี้ ต้องขอทำความเข้าใจผ่านสื่อไปถึงคณะกรรมการคัดเลือกทุกท่าน ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และอาจจะต้องนำเรียนไปยังรัฐบาลว่า บีทีเอสมีคดีความกับรฟม. และคณะกรรมการคัดเลือก 3 คดี แยกเป็นคดีปกครอง 2คดี และคดีอาญาทุจริต 1 คดี เรายืนยันว่า ทั้ง 3 คดี ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ไม่ได้เสร็จสิ้นไปตามที่ผู้ว่า รฟม.แถลง

นายสุรพงษ์  กล่าวว่า  คดีปกครองที่บีทีเอสฟ้อง 2 เรื่อง เรื่องแรกบีทีเอสฟ้องว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคัดเลือกภายหลังจากที่คณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและเปิดจำหน่ายซองเอกสารประมูลไปแล้ว เป็นการกระทำที่ไม่ชอบและก่อให้เกิดความเสียหายในทางละเมิดต่อบีทีเอส ขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งยกเลิกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าว และในระหว่างการพิจารณาคดี ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับไม่ให้ รฟม. นำหลักเกณฑ์ใหม่มาใช้บังคับและขอเรียกร้องค่าเสียหายในคดีละเมิด

หากยังจำกันได้ ในคดีนี้ศาลปกครองกลางเห็นว่า การแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีคำสั่งทุเลาการบังคับ ไม่ให้รฟม.ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ที่แก้ไขมาคัดเลือก  และรฟม.ได้อุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุด แต่ในระหว่างรอฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุด รฟม.โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้ออกคำสั่งยกเลิกประกาศเชิญชวนประมูลโครงการนี้ และมาร้องต่อศาลขอให้ศาลจำหน่ายคดี โดยอ้างว่าได้ยกเลิกการประมูลในครั้งนี้แล้ว จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะพิจารณาว่า การแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวชอบหรือไม่ชอบ

ทั้งนี้ศาลพิจารณาแล้วได้อนุญาตให้จำหน่ายคดีที่บีทีเอสฟ้อง เรื่องการแก้ไขหลักเกณฑ์โดยไม่ชอบ แต่สำหรับเรื่องที่บีทีเอสฟ้องเรียกค่าเสียหายในเรื่องรฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกกระทำละเมิดนั้น มีความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ยังคงต้องพิจารณากันต่อไป

ส่วนคดีที่สอง เป็นคดีที่บีทีเอสฟ้องว่า มติคณะกรรมการคัดเลือกและประกาศรฟม. ที่ให้ยกเลิกประกาศ เชิญชวนไม่ชอบตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนหรือยกเลิกมติ และประกาศดังกล่าว

รวมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามมิให้คณะกรรมการคัดเลือกและรฟม. กระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกเอกชนในโครงการพิพาท ซึ่งต่อมาศาลได้มีคำสั่งยกคำขอที่บีทีเอสขอในเรื่องห้าม  มิให้กระทำการใด ๆ ในเรื่องการคัดเลือกเอกชน ส่วนเรื่องการยกเลิกประกาศเชิญชวนไม่ชอบยังอยู่ในการพิจารณา

อย่างไรก็ตามโดยสรุปแล้ว คดีความที่บีทีเอสฟ้องรฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกทั้ง 3 เรื่อง ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของทั้งศาลปกครองและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ดังนั้นการแถลงข่าวของผู้ว่า รฟม.ข้างต้น จึงไม่ตรงกับความจริง

ส่วนประเด็นที่จะเดินหน้าโครงการต่อ ทางบีทีเอสไม่ขัดข้องและเคารพในคำตัดสินของศาล แต่รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เราพร้อมเข้าร่วมแข่งขันในกฎกติกา และการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม แต่หากกติกาที่จะออกมาใหม่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักการโครงการที่ สคร.ได้เคยนำเสนอครม. เราเห็นว่า สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้ล้วนไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น

นับตั้งแต่เกิดปัญหาการแก้ไขหลักเกณฑ์การคัดเลือกเอกชน มาจนถึงวันนี้เวลาผ่านมาปีเศษแล้ว เรื่องนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ งบประมาณเป็นแสนล้าน หากไม่เป็นประเด็นปัญหาซับซ้อน คงไม่ถูกปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนานเช่นนี้ ทางเราอยากให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบลงมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง คงปล่อยให้ รฟม.และคณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการไปเรื่อย ๆ เช่นนี้ คงไม่เกิดประโยชน์ โดยในวันพรุ่งนี้ บีทีเอสจะออกหนังสือไปยังผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 3  เพื่อเรียกร้องให้ผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องนี้ ลงมาแก้ไขปัญหาและทำเรื่องนี้ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายต่อไป