ส่งออกโต หนุนการท่าเรือฯกำไร 4.84 พันลบ.

วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 11:45 น.
ส่งออกโต หนุนการท่าเรือฯกำไร 4.84 พันลบ.
กทท.ชี้ส่งออกขยายตัวดี ตามเศรษฐกิจโลก ดันกิจการท่าเรือ บริการตู้สินค้า คึกคัก 9 เดือนทำกำไร 4,849 ล้านบาท

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ในการให้บริการเรือ สินค้า และตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.)ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) ท่าเรือเชียงของ (ทชข.) และท่าเรือระนอง (ทรน.)   ในช่วง 9 เดือน ของปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563 – มิ.ย.)ว่า  มีทิศทางการฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะด้านการดำเนินงานให้บริการสินค้าและตู้สินค้าผ่านท่ามีอัตราสูงขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ขณะที่การให้บริการเที่ยวเรือลดลง เป็นผลมาจากขนาดเรือที่เข้าเทียบท่ามีขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีการขนตู้สินค้าต่อลำเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ การเติบโตของตู้สินค้าผ่านท่าที่ปรับตัวดีขึ้นเกิดจากอัตราการส่งออกของไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ อาทิ สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักสำคัญของไทยที่เริ่มฟื้นตัว ทั้งสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้การจ้างงานเติบโตอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในสหภาพยุโรปส่งผลให้ภาคงานบริการฟื้นตัวมากขึ้น

สำหรับในรอบ 9 เดือน  มีเรือเทียบท่าที่ ท่าเรือกรุงเทพและแหลมฉบัง รวม 10,187 เที่ยว ลดลง 3.65% สินค้าผ่านท่า 83.011 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.79% และตู้สินค้าผ่านท่า 7.301 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 6.079% คิดเป็นกำไรสุทธิ  4,849 ล้านบาท

ส่วนผลการดำเนินงานแยกแต่ละท่าเรือ  พบว่า ท่าเรือกรุงเทพ มีเรือเทียบท่า 3,020 เที่ยว เพิ่มขึ้น 3.17% สินค้าผ่านท่า 16.199 ล้านตัน ลดลง 0.07% และมีตู้สินค้าผ่านท่า 1.098 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 1.43%   ท่าเรือแหลมฉบังมีเรือเทียบท่า 7,167 เที่ยว ลดลง 6.26% สินค้าผ่านท่า 66.812 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.26% และ มีตู้สินค้าผ่านท่า 6.204 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 6.94% 

ด้านท่าเรือเชียงแสน เรือเทียบท่า 1,777 เที่ยว ลดลง 16.29% สินค้าผ่านท่า 76,230 ตัน ลดลง 45.09%   ตู้สินค้าผ่านท่า 4,269 ที.อี.ยู. ลดลง 36.49%  ท่าเรือเชียงของ เรือเทียบท่า 4 เที่ยว ลดลง 97.24% สินค้าผ่านท่า 24 ตัน ลดลง 99.06%  และท่าเรือระนองเรือเทียบท่า 183 เที่ยว ลดลง 7.10% สินค้าผ่านท่า 94,707 ตัน เพิ่มขึ้น 20.17%  ตู้สินค้าผ่านท่า 3,044 ตู้ เพิ่มขึ้น 18.26%