แวะปั๊มก่อนกลับ พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น 30-50 สต.

วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 17:12 น.
แวะปั๊มก่อนกลับ พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น 30-50 สต.
PTT Stationและบางจากประกาศ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี 85 ปรับขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้น ปรับขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร มีผล 15 ก.ย.64 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้ เบนซิน อยู่ที่  36.96 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 29.55 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ที่ 28.04 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 29.28 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 22.59 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล- B7 อยู่ที่  29.59 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10 อยู่ที่  26.59 บาทต่อลิตร ดีเซล-B20 อยู่ที่ 26.34 บาทต่อลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่ 34.36 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร