ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ SUBCON Thailand “เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ เพิ่มวัคซีนให้เศรษฐกิจภูมิภาคกับบีโอไอ”

วันที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 12:13 น.
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ SUBCON Thailand “เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ เพิ่มวัคซีนให้เศรษฐกิจภูมิภาคกับบีโอไอ”
พลาดแล้ว อาจเสียดาย!!! สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ โดยกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน (กพท.) ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ เพิ่มวัคซีนให้เศรษฐกิจภูมิภาคกับบีโอไอ” ในงาน SUBCON Thailand Virtual Edition

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ผ่านโปรแกรม Zoom   

จุดรวมพล..จุดประกายความคิด..เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกับกิจการยอดนิยมจากทั้ง 4 กอง เพื่อเตรียมยื่นขอ

บีโอไออย่างไรให้ไปแบบไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นกิจการแปรรูปอาหาร การใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติ Robot Arm การติดแผง Solar Roof Top กิจการโรงไฟฟ้า โรงกำจัดขยะ และกิจการดิจิทัลที่ปรับโฉมรูปแบบใหม่จะเป็นอย่างไร

ช่วงสัมมนา : เพิ่มประสิทธิภาพกับบีโอไอด้วยระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ แผงโซล่าร์ และการขอส่งเสริมดิจิทัล ขออย่างไรให้ได้ปังๆ โดยวิทยากรของบีโอไอ

  • คุณพิรญาณ์ แก้วสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนกองส่งเสริมการลงทุน 1 อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์
  • คุณวุฒิ สุทธเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนกองส่งเสริมการลงทุน 2 อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
  • คุณนัฐพันธ์ นีละไพจิตร์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนกองส่งเสริมการลงทุน 3 อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน
  • คุณศุภนารี โพธิ์อ่อง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนกองส่งเสริมการลงทุน 4  อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าสูง

และช่วงการอภิปราย : ร่วมแชร์นวัตกรรมความคิด ปรับเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจอย่างไรให้รอด โดยวิทยาการทั้งจากภาครัฐและเอกชน

  • คุณชัยณรงค์ ฉัตรรัตนวารี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank)
  • ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
  • คุณศักดา สารพัดวิทยา รองนายกสมาคม สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA)
  • คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด / สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA)
  • คุณมนตรี สันติลักขณาวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด

สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Tq3G7EFZegrxWayc6  หรือสแกน QR Code 

**โดยไม่มีค่าใช้จ่าย**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน โทร 02-553-8111 ecosystem@boi.go.th 

คุณวีรพล เบอร์ต่อ 6178 weeraphon@boi.go.th 

คุณประภัสสร เบอร์ต่อ 8399 prapassorn@boi.go.th 

คุณจิตติมา เบอร์ต่อ 8207 jittima@boi.go.th