บีโอไอ แฟรงก์เฟิร์ต เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ Thai-German Business Forum

วันที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 12:04 น.
บีโอไอ แฟรงก์เฟิร์ต เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ Thai-German Business Forum
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ "Thai-German Business Forum : Strategic Partnership on BCG Economy in the Eastern Economic Corridor (EEC) of Thailand"

เพื่อรับทราบถึงภาพรวมการลงทุนในอุตสาหกรรม BCG ในประเทศไทย มาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และประสบการณ์ของภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

เวลา 15.00 – 16.45 น. (เวลาประเทศไทย)

สามารถลงลงทะเบียนได้ที่ https://zoom.us/meeting/register/tJcqdOmqqj0pHtXuEO8wWQaB_8cmibrtTfLc 

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย