ศรีตรังโกลฟส์ ปูทางเจาะอาเซียนตั้งสำนักงานในสิงคโปร์ ดูแลตลาดถุงมือยาง 

วันที่ 26 ส.ค. 2564 เวลา 11:37 น.
ศรีตรังโกลฟส์ ปูทางเจาะอาเซียนตั้งสำนักงานในสิงคโปร์ ดูแลตลาดถุงมือยาง 
STGT ตั้งธุรกิจในสิงคโปร์ลุยตลาดถุงมือยางและR&Dนวัตกรรมสินค้าใหม่สู่ระดับสากล รับแผนผลิตถุงมือยางแสนล้านชิ้นในปี 2569 พร้อมตั้งสาขาเพิ่มใน เวียดนาม อินโดฯ ฟิลิปปินส์ บุกหนักอาเซียน

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์รายใหญ่ของโลก เปิดเผยว่า จากแผนงานของบริษัทฯ ที่มุ่งลงทุนขยายกำลังการผลิตถุงมือยางอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีเป้าหมายขยายเป็นมากกว่า 80,000 ล้านชิ้นต่อปี ภายในปี 2567 และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 100,000 ล้านชิ้นต่อปี ภายในปี 2569 บริษัทฯ จึงวางแผนขยายธุรกิจเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการขยายตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตอีกมาก

ล่าสุด บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในประเทศสิงคโปร์แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เพื่อจัดจำหน่ายถุงมือยางและบริหารงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในด้านการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ สู่ระดับสากล และอยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมวางแผนการจัดตั้งบริษัทในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มเติม 

ทั้งนี้ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าตลอดจนทำการตลาด เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูงในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ดียิ่งขึ้นและสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน 

จากปัจจุบันที่บริษัทฯ มีสำนักงานในสหรัฐอเมริกา จีน และไทย และจะใช้โมเดลในประเทศดังกล่าวที่ประสบความสำเร็จด้วยดีเป็นต้นแบบ อีกทั้งยังได้ปรับโลโก้ของบริษัทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นแบรนด์ระดับสากลมากยิ่งขึ้น

“การวางแผนขยายธุรกิจในต่างประเทศควบคู่กับการลงทุนขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าจะทำให้บริษัทฯ สามารถกระจายและจัดส่งสินค้าในประเทศต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมาก จากอัตราการบริโภคถุงมือยางที่ยังไม่สูงเท่ากับประเทศในทวีปยุโรป” นางสาวจริญญา กล่าว