บีเจซี บิ๊กซี X โรงพยาบาลบางปะกอก1 ตั้งโรงพยาบาลสนาม 150 เตียง รับวิกฤตผู้ป่วยโควิด ทำนิวไฮรายวัน

วันที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 11:57 น.
บีเจซี บิ๊กซี X โรงพยาบาลบางปะกอก1 ตั้งโรงพยาบาลสนาม 150 เตียง รับวิกฤตผู้ป่วยโควิด ทำนิวไฮรายวัน
มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ร่วมกับ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ใช้พื้นที่อาคารคลังสินค้าโรงงานทำเครื่องแก้วไทย จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม กว่า 4,800 ตร.ม. รับผู้ป่วยโควิด 150 เตียง

นายอัศวิน-นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล รองประธานกรรมการ และกรรมการ เหรัญญิกและเลขานุการ มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ร่วมเปิดเผยว่า กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด พบยอดจำนวนผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นโดยสนับสนุนพื้นที่อาคารคลังสินค้า บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) (THAI GLASS) เป็นพื้นที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบีเจซี บิ๊กซี และโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก เพื่อรองรับ ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี กับพันธมิตร โดย โรงพยาบาลบางปะกอก 1 ซึ่งเป็นสถานพยาบาลหลักคอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

สำหรับพื้นที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบีเจซี บิ๊กซี และโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก สามารถรองรับผู้ป่วย จำนวน 150 เตียง เป็นอาคารที่มีพื้นที่โล่งมีหลังคาสูง มีการถ่ายเทอากาศได้ดี และเมื่อปรับปรุงเป็นพื้นที่โรงพยาบาลสนาม (ชั่วคราว) จะมีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัย และมีการกั้นพื้นที่โดยรอบ ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าในสถานที่ มีการกำหนดเส้นทางการเข้า-ออก ทั้งเส้นทางที่ปลอดเชื้อ และเส้นทางกรณีฉุกเฉิน รวมถึงระบบสุขาภิบาล โดยได้รับการอนุมัติ ตรวจและรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ และจะเปิดรองรับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ด้าน พญ.เจรียง จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก กล่าวว่า แม้ว่าจะมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับมือทุกชีวิตของประชาชน พร้อมดูแลและทำให้ดีที่สุด

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามบีเจซี บิ๊กซี และโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก คำนึงถึงความสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย โดยเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมเพรียงเท่าที่จะทำได้ มีบุคลากรทางการแพทย์รองรับ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมดูแลคนไทยและเป็นกองหนุนให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขไทย

พร้อมขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลบีเจซี บิ๊กซี และโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ในการจัดหาเครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และของใช้ที่จำเป็น ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยโควิด-19 ชื่อบัญชี มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 033-8-08520-6 สามารถแจ้งออกใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ผ่านช่องทาง Line Official Account: มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี

หรือ ร่วมบริจาคของใช้ที่จำเป็น ในโครงการ “Extra Care” เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ ได้ที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซีมาร์เก็ต, บิ๊กซีฟู้ดเพลส และร้านยาเพรียว ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าบิ๊กซี โทร. 1756 หรือ www.bigc.co.th