เติมด่วน พรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดขึ้นราคา 40 สต.

วันที่ 27 ก.ค. 2564 เวลา 17:49 น.
เติมด่วน พรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดขึ้นราคา 40 สต.
PTT Station และบางจากประกาศ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี85 ปรับขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 28 ก.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ราคาขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้ เบนซิน อยู่ที่  36.96 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่  29.55 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 20  อยู่ที่  28.04 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่  29.28 แก๊สโซฮอล์อี  85 อยู่ที่  22.74

ส่วนดีเซล- B7 อยู่ที่ 29.09 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10  อยู่ที่ 26.09 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B20 อยู่ที่ 25.44 บาทต่อลิตร ,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่ 33.86 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร