เติมด่วน พรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดขึ้น 30-50 สต.

วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 17:05 น.
เติมด่วน พรุ่งนี้น้ำมันทุกชนิดขึ้น 30-50 สต.
PTT Station  และบางจากประกาศ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ยกเว้น แก๊สโซฮอล์อี85 ปรับขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.50 บาท ต่อลิตร มีผล 11 มิ.ย.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน อยู่ที่ 35.66 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่  28.25 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี20อยู่ที่  26.74 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่  27.98 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85  อยู่ที่ 22.14 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล- B7 อยู่ที่  28.59 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10 อยู่ที่  25.59 บาทต่อลิตร   ดีเซล-B20 อยู่ที่ 25.34 บาทต่อลิตร  ,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่  33.36 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร