บีโอไอ เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์การลงทุนในอุตฯ ดิจิทัลและเครือข่ายสตาร์ทอัพ

วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 10:06 น.
บีโอไอ เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์การลงทุนในอุตฯ ดิจิทัลและเครือข่ายสตาร์ทอัพ
บีโอไอ ไทเป ร่วมกับกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน และบีโอไอภูมิภาค 1-7 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Thailand Investment Incentive for Digital Industry & Startup Networking Webinar” เพื่อทราบถึง
  • โอกาสการลงทุนในประเทศไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและเครือข่ายสตาร์ทอัพ
  • สถานะอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน
  • บทบาทของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพ

ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

เวลา 13:20 น. - 15:20 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

สามารถลงทะเบียนได้ที่:  https://reurl.cc/nnk2y1 

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การบรรยาย: ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ผู้เข้าฟังจะได้รับลิงก์สำหรับเข้าร่วม Webinar ผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล: taipei@boi.go.th 

โทรศัพท์: +886 2 345 6663