อนาคตแรงงานไทย หลังโควิดระลอกใหม่

วันที่ 08 พ.ค. 2564 เวลา 11:06 น.

5 แสนราย คือ จำนวนบัณฑิตป้ายแดงที่สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งผลิตออกมาป้อนสู่ตลาดแรงงานต่อปี แต่จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงในปีนี้ ได้ส่งผลกระทบตรงต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นบัณฑิตจบใหม่ในปี 2564 จึงมีแนวโน้มตกงานเพิ่มขึ้นแน่นอน