บินไทย ยันเปลี่ยนสัญญาจ้างพนักงานไม่ขัดกม.แรงงาน

วันที่ 22 เม.ย. 2564 เวลา 15:45 น.
บินไทย ยันเปลี่ยนสัญญาจ้างพนักงานไม่ขัดกม.แรงงาน
การบินไทย ชี้แจงโครงสร้างองค์กรใหม่ตามแผนฟื้นฟูฯอิงกฏหมายแรงงาน แม้ใครไม่เข้าโครงการยังคงสถานะพนักงานตามเดิม

รายงานข่าวจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ และการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ สวัสดิการของพนักงาน เป็นไปตามกรอบกฏหมายคุ้มครองแรงงาน  ซึ่งจะสอดคล้องกับฐานะทางการเงินและการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ได้ขอพนักงานพิจารณาให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ เพื่อให้การฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้สำเร็จ บริษัทฯ จึงได้สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่มีความเข้าใจสถานการณ์ของบริษัทฯ และให้ความร่วมมือเข้าสู่กระบวนกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ (Relaunch) ด้วยความสมัครใจ ถึง 96%

ทั้งนี้พนักงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในครั้งที่ 1 ก็สามารถเข้าสู่กระบวนกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 2 ได้ และตามโครงสร้างใหม่นี้ บริษัทฯยังมีตำแหน่งงานรองรับได้อีกหลายอัตราขณะเดียวกันพนักงานอีกจำนวนหนึ่ง ได้สมัครใจเข้าโครงการร่วมใจจากองค์กร MSP (Mutual Separation Program A, B, และ C) เพื่อเป็นการช่วยเหลือบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี สำหรับพนักงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงสร้างใหม่ทั้ง 2 ครั้ง รวมถึง พนักงานที่ไม่แสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนกลั่นกรองฯ พนักงานก็ยังคงมีสถานะเป็นพนักงานการบินไทย โดยบริษัทฯจะดูแลพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และดำเนินการทุกอย่างภายใต้กรอบของกฎหมายคุ้มครองแรงงานทุกประการ

รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ สหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทย (สร.พบท.) และสหภาพแรงการบินไทยร่วมใจสัมพันธ์ (สร.กบท.สพ.) ได้ไปยื่นหนังสือถึงนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เรียกร้องให้กระทรวงแรงงานตรวจสอบกระบวนการกลั่นกรองฯและการเปลี่ยนสภาพการจ้างงานของพนักงานในการเข้าสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ของบริษัท การบินไทย ปี 2564 ที่ส่อขัดต่อพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 20 ที่ระบุว่า  โดยเห็นว่ากระบวนการกลั่นกรองพนักงานฯไม่เป็นคุณกับพนักงาน ขัดต่อพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  มาตรา 20 เข้าข่ายเป็นโมฆะ