ไทยเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านฟิลิปปินส์ ตัดสิทธิภาษีตอบโต้คดีบุหรี่

วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 14:50 น.
ไทยเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านฟิลิปปินส์ ตัดสิทธิภาษีตอบโต้คดีบุหรี่
‘พาณิชย์’ ผนึกกำลังเอกชน คัดค้านฟิลิปปินส์ไม่มีสิทธิตอบโต้การค้าไทย ตัดสิทธิภาษีศุลกากร ชี้กรณีข้อพิพาทเรื่องบุหรี่ใน WTO อยู่ในชั้นอุทธรณ์ กระบวนการยังไม่จบ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่ฟิลิปปินส์จะเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ในวันที่ 27 ม.ค. 2564 เกี่ยวกับรายการสินค้าที่จะพิจารณาตัดสิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรกับไทย เพื่อตอบโต้กรณีที่ฟิลิปปินส์ฟ้องไทยในกลไกระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก (WTO) ว่า จะร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อยื่นหนังสือและร่วมแสดงความเห็นค้านฟิลิปปินส์ ในประเด็นดังกล่าวเนื่องจาก คดียังอยู่ในชั้นอุทธรณ์ กระบวนการตัดสินยังไม่สิ้นสุด ทางฟิลิปปินส์ไม่มีสิทธิตอบโต้

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา กรมฯ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหารือเตรียมโต้แย้งเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ฟิลิปปินส์เตรียมรับฟังความเห็น เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน ยางล้อและผลิตภัณฑ์ พลาสติกและเคมีภัณฑ์ ยาและเครื่องสำอาง เป็นต้น ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะเข้าร่วมให้ข้อมูลในกระบวนการรับฟังความเห็นของฟิลิปปินส์ และจะคัดค้านการตอบโต้ทางการค้าของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่ เนื่องจากเห็นว่า กระบวนการระงับข้อพิพาทของ WTO ยังไม่สิ้นสุด และอยู่ในชั้นอุทธรณ์ ดังนั้น ฟิลิปปินส์จึงไม่สามารถอ้างเรื่องข้อพิพาทใน WTO มาตอบโต้ทางการค้าไทยได้ อีกทั้งการตอบโต้ดังกล่าว จะเกิดผลเสียไม่ใช่เฉพาะผู้ส่งออกไทย แต่ผู้บริโภคและผู้นำเข้าของฟิลิปปินส์จะได้รับผลกระทบเช่นกัน

สำหรับกรณีพิพาทนี้ เริ่มขึ้นเมื่อปี 2551 โดยฟิลิปปินส์ฟ้องไทยในกลไกระงับข้อพิพาทของ WTO ว่า การประเมินราคาสินค้าบุหรี่นำเข้าจากฟิลิปปินส์ไม่สอดคล้องกับหลักการของ WTO ซึ่งฝ่ายไทยได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ โดยมีกรมศุลกากรเป็นประธาน ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันไทยอยู่ระหว่างอุทธรณ์คำตัดสิน และหารือกับฝ่ายฟิลิปปินส์เพื่อทำความเข้าใจและหาทางยุติข้อพิพาท

อย่างไรก็ตามในปี 2563 การค้าระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์มีมูลค่า 8,084.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลง 20.3% เมื่อเทียบกับปี 2562) คิดเป็น 1.8% ของการค้าทั้งหมดของไทย โดยไทยส่งออกไปฟิลิปปินส์มูลค่า 5,051.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากฟิลิปปินส์มูลค่า 3,032.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ