น้ำมันขาขึ้น!!! แวะปั๊มก่อนกลับ พรุ่งนี้ทุกชนิดขึ้นราคา 40 สต.

วันที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 17:37 น.
น้ำมันขาขึ้น!!! แวะปั๊มก่อนกลับ พรุ่งนี้ทุกชนิดขึ้นราคา 40 สต.
PTT Station  และบางจากประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี 85 ปรับขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผลวันที่ 16 ม.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้ เบนซิน อยู่ที่  31.86 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่  24.45 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ที่  22.94 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่  24.18 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์อี 85  อยู่ที่ 19.49 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล-B7 อยู่ที่ 25.29 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10 อยู่ท่  22.29 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B20 อยู่ที่  22.04 บาทต่อลิตร  ดีเซลพรีเมี่ยม B7 อยู่ที่ 29.74 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร