CP-CPF มอบหน้ากากอนามัยซีพี ช่วยแรงงานต่างชาติผ่าน 3 สถานทูต 

วันที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 12:25 น.
CP-CPF มอบหน้ากากอนามัยซีพี ช่วยแรงงานต่างชาติผ่าน 3 สถานทูต 
เครือเจริญโภคภัณฑ์-ซีพีเอฟ ส่งมอบหน้ากากอนามัยซีพี ผ่านเอกอัครราชทูต 3 ประเทศ เวียดนาม -กัมพูชา-สปป.ลาว กระจายสู่แรงงานต่างชาติพำนักพื้นที่เสี่ยงในไทย 

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ  เปิดเผยว่า ซีพีเอฟให้การดูแลแรงงานภายในโรงงานของเราด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด ด้วยตระหนักดีว่าเมื่อพนักงานปลอดภัยก็จะสามารถผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคทุกคนได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงแรงงานสัญชาติต่างๆ ที่แม้ไม่ใช่พนักงานของเรา แต่ทุกคนล้วนต้องการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในพื้นที่ต่างบ้านต่างเมืองของตน จึงได้นำหน้ากากอนามัยซีพี จำนวน 90,000 ชิ้น มอบผ่านสถานทูต 3 แห่งๆละ 30,000 ชิ้น  ได้แก่  สถานทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย  สถานทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย และ สถานทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย เพื่อแจกจ่ายสู่แรงงานต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยง  

นายฟาน จี ทั่น (H.E. Phan Chí Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย  เปิดเผยว่า ซีพีเอฟมีธุรกิจอยู่ในประเทศเวียดนาม สร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวเวียดนาม ตลอดจนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามเป็นอย่างมาก ครั้งนี้แม้การระบาดของโควิด-19 จะเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่บริษัทก็ยังคงห่วงใยและส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อชาวเวียดนามที่พำนักอยู่ที่นี่ด้วย จึงขอรับมอบความปรารถนาดีนี้ด้วยความขอบคุณยิ่ง และเชื่อว่าประเทศไทยจะก้าวผ่านสถานการณ์นี้ได้สำเร็จในเร็วๆนี้  

ด้าน นายอูก ซอร์พวน (H.E.Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย ระบุว่า ชาวกัมพูชาที่เป็นพนักงานของซีพีเอฟได้รับการดูแลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทย ซึ่งประเทศกัมพูชาต้องขอขอบคุณอย่างมากแล้ว ครั้งนี้ในสถานการณ์โควิด-19บริษัทยังแบ่งปันความเอื้อเฟื้อมาถึงชาวกัมพูชาคนอื่นๆที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยด้วย ประเทศกัมพูชาขอขอบคุณอย่างยิ่ง และขอให้ความดีนี้ส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ได้โดยเร็ว  

ส่วน นายแสง สุขะทิวง (H.E. Seng Soukhathivong) เอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย กล่าวอีกว่าประทับใจในน้ำใจไมตรีของคนไทย และบริษัทไทยที่เอาใจใส่ชาว สปป.ลาวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และขอบคุณคนไทยและซีพีเอฟอย่างยิ่ง  

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ซีพี-ซีพีเอฟ ได้มอบอาหารและหน้ากากอนามัย ผ่านสถานทูตเมียนมาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานชาวเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ด้วย./