บินไทย เริ่มบินในประเทศ เชียงใหม่-ภูเก็ต ไฟล์ทแรก 1 ม.ค. ปีหน้า

วันที่ 11 ธ.ค. 2563 เวลา 16:36 น.
บินไทย เริ่มบินในประเทศ เชียงใหม่-ภูเก็ต ไฟล์ทแรก 1 ม.ค. ปีหน้า
การบินไทย ขานรับนโยบายท่องเที่ยว ส่งโบอิ้ง 777-200ER ต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวบินในประเทศ เส้นทางเชียงใหม่- ภูเก็ต เริ่ม 1 ม.ค.ปี’64

นายวิวัฒน์   ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยจะกลับมาให้บริการเที่ยวบินในประเทศอีกครั้ง จากสนามบินสุวรรณภูมิสู่เชียงใหม่และภูเก็ต เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และเป็นการสร้างรายได้สู่ภูมิภาค

รวมทั้งสนับสนุนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดยทำการบินด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200ER ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตามรายละเอียดตารางบินดังนี้

1. เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ให้บริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ได้แก่

•เที่ยวบินที่ ทีจี 108 ออกจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 12.10 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 13.30 น.

•เที่ยวบินที่ ทีจี 109 ออกจากเชียงใหม่ เวลา 14.30 น. ถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 15.55 น.

2. เส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ให้บริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ได้แก่

•เที่ยวบินที่ ทีจี 205 ออกจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 12.05 น. ถึง ภูเก็ต เวลา 13.30 น.

•เที่ยวบินที่ ทีจี 206 ออกจากภูเก็ต เวลา 14.20 น. ถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 15.45 น.

ทางการบินไทยเตรียมพร้อมให้บริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบินแบบเต็มรูปแบบ (Full Service) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ โดยการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาปรับรูปแบบการบริการอย่างเหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติการบินตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Hygiene Excellence) และอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถใช้บัตรโดยสารเดิม บัตรโดยสารรางวัล ROP และ Travel Voucher ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งสามารถรับไมล์สะสม ROP ในเที่ยวบินนี้ และสามารถใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันของรัฐบาลได้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดตารางบินเพิ่มเติม พร้อมทั้งสำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสาร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป