หุ้นกู้ SENA ทะลุเป้า กวาดยอดขาย 1.11 พันล้าน

วันที่ 08 ต.ค. 2563 เวลา 12:05 น.
หุ้นกู้ SENA ทะลุเป้า กวาดยอดขาย 1.11 พันล้าน
SENA ปิดดีลขายหุ้นกู้ล็อตใหม่ 1,110 ล้านบาท ทะลุเป้าเกินที่ตั้งใจ 800 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนตอบโจทย์การลงทุนในตลาดหุ้นกู้ ผลตอบแทนดีกว่าฝากเงิน

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ระหว่างวันที่ 1 -2 และ 5  ต.ค.ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจองซื้อเกินกว่าเป้า 800 ล้านบาท และหุ้นสำรอง 400 ล้านบาท

ทั้งนี้สะท้อนถึงความมั่นใจในฐานะการเงินและโอกาสเติบโตของบริษัทฯจากทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่  โดยมี 5 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้

ทางบริษัทฯประสบความสำเร็จมียอดขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2/2563 รวมทั้งสิ้น 1,110.04 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี 4 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2567  อัตราดอกเบี้ยคงที่  4.5% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ดังกล่าว  จะนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมีนาคม 2564 และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยภายใน 1 ปี

อย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19  นักลงทุนยังมีความต้องการเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นกู้ ด้วยผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากจากสถาบันการเงิน ซึ่งการออกหุ้นกู้ของเสนาได้รับการตอบรับอย่างดีมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตมีผลการดำเนินงานที่ดี รวมถึงการวางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรและการลงทุนที่ชัดเจน