บิ๊กตู่ใจดีขึ้นเงินเดือนให้การประปานครหลวง

วันที่ 07 ต.ค. 2563 เวลา 11:12 น.
บิ๊กตู่ใจดีขึ้นเงินเดือนให้การประปานครหลวง
ครม.บิ๊กตู่ไฟเขียวขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของการประปานครหลวง ภายใต้กำกับกระทรวงมหาดไทย

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2563 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้การประปานครหลวง (กปน.) ปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดจาก 113,520 บาท เป็น 142,830 บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป

สาระสำคัญของเรื่อง กระทรวงมหาดไทยเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของการ กปน. จาก 113,520 บาท เป็น 142,830 บาท ซึ่งเป็นบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนที่ กปน. ใช้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2538 โดยเป็นการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อตามดัชนีราคาผู้บริโภคและภารกิจตามโครงการต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเพื่อให้ กปน. สามารถแข่งขันในเรื่องของการจ้างงานทั้งรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนได้

ซึ่งการปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนในครั้งนี้ กปน. ได้มีการวิเคราะห์ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสำนักงาน ก.พ. แล้ว