เฮ!!..เชียงคาน-ในเวียง ขึ้นแท่น TOP 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก

วันที่ 06 ต.ค. 2563 เวลา 18:09 น.
เฮ!!..เชียงคาน-ในเวียง ขึ้นแท่น TOP 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก
“พิพัฒน์” ปลื้ม เชียงคาน-ในเวียง ผ่านฉลุย คว้าสุดยอด Top100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก ปี’63 ครั้งแรกของไทย เล็งส่งแหล่งท่องเที่ยวชิงทุกปีอย่างน้อย 1 แหล่ง

นายพิพัฒน์   รัชกิจประการ   รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า  ได้รับรายงานจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท. ) ถึงผลประกาศการจัดอันดับ 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก หรือ Sustainable Destinations TOP 100 ว่า  แหล่งท่องเที่ยวของไทย 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาล ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย และ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน ผ่านเกณฑ์คัดเลือก ได้รับการจัดอันดับบรรจุเป็นแหล่งท่องเที่ยว TOP 100 ประจำปี 2563 ครั้งแรกของประเทศไทย หลังจากมีการปรับปรุงเกณฑ์การตัดสินที่เข้มงวดขึ้น 

ทั้งนี้เป็นการจัดอันดับโดยหน่วยงานระดับโลก Green Destinations Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับคณะผู้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ITB (Internation Tourism Borse) กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ซึ่งประโยชน์ที่ไทยจะได้รับครั้งนี้คือ ได้สร้างการรับรู้ในแบรนด์หรือชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวรอง นักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้รู้จักและเข้าสู่รายชื่อการเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางระดับคุณภาพ

ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รักษาการแทนผู้อำนวยการ อพท.  กล่าวว่า ที่ผ่านมา เชียงคาน และในเวียง อพท. ได้พัฒนาโดยใช้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC ควบคู่ไปกับการนำ 4 นโยบายของรมว.ท่องเที่ยว  ได้แก่ ความปลอดภัย ความสะอาด ความเสมอภาคเป็นธรรม และความยั่งยืน รวมถึงแนวนโยบายการบริหารงานของ

สำหรับเกณฑ์การตัดสินแหล่งท่องเที่ยว แบ่งเป็น คะแนนจากการดำเนินการตามเกณฑ์บังคับ 30 ข้อและคะแนนจากการนำเสนอ Good Practice Story แหล่งท่องเที่ยวต้องสามารถบอกเล่าหรือแสดงถึงเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ต้องการจะพัฒนา  แสดงถึงการใช้นวัตกรรม หรือการนำนวัตกรรม หรือแนวทางปฏิบัติที่เคยมีอยู่แล้ว มาปรับใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน และสุดท้ายแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะต้องสามารถเป็นกรณีศึกษาที่ดีให้แก่แหล่งท่องเที่ยวอื่น สามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ต่อได้

อย่างไรก็ตามทั้งเชียงคาน จ.เลย  และในเวียง  จ.น่าน  มีจุดเด่น คือความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ซึ่งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่รางวัล Sustainable Destinations TOP 100 เป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่องการสร้างระบบนิเวศท่องเที่ยว ซึ่งคำว่านิเวศไม่ได้หมายความว่าระบบนิเวศธรรมชาติ แต่หมายถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน ทั้งในเรื่องภูมิทัศน์ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การปกป้องวัฒนธรรม การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม รวมไปถึงกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ฯลฯ

อย่างไรก็ตามอพท. จะนำความสำเร็จครั้งนี้ เป็นต้นแบบขยายผลไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นที่ดูแลรับผิดชอบทั้งในพื้นที่พิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี และพื้นที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยจะนำแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านกระบวนการพัฒนาของ อพท. เสนอเข้าสู่การจัดอันดับ TOP 100 อย่างน้อยปีละ 1 แหล่ง