ไม่ต้องรีบ!!! พรุ่งนี้น้ำมันกลุ่มโซฮอล์ลด 40 สต.

วันที่ 01 ต.ค. 2563 เวลา 17:20 น.
ไม่ต้องรีบ!!! พรุ่งนี้น้ำมันกลุ่มโซฮอล์ลด 40 สต.
PTT Station และบางจาก ประกาศปรับลดราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สต.ต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี85 ลดลง 20 สต.ต่อลิ่ตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม

สำหรับราคาขายปลีกใหม่ดังนี้ เบนซิน อยู่ที่ 29.26 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์95 อยู่ที่ 21.85 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์91 อยู่ที่ 21.58 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ที่ 20.34 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี85 อยู่ที่ 18.14 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล- B20 อยู่ที่ 18.34 บาทต่อลิตร ดีเซล- B10 อยู่ที่ 18.59 บาทต่อลิตร ดีเซล-B7 อยู่ที่ 21.59 บาทต่อลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม อยู่ที่ 26.06 บาทต่อลิตร (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)