‘ณพ’ ระบุ ผมเคารพมติผู้ถือหุ้น หลังโดนโหวตพ้นบอร์ด WEH ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมบริหารใหม่ทุกคน

วันที่ 10 ก.ย. 2563 เวลา 14:42 น.
‘ณพ’ ระบุ ผมเคารพมติผู้ถือหุ้น หลังโดนโหวตพ้นบอร์ด WEH  ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมบริหารใหม่ทุกคน
‘ณพ ณรงค์เดช’ ลั่น!! ทำดีที่สุดแล้ว น้อมรับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แค่เสียใจยังไม่ได้ทำตามสัญญาพา WEH เข้าตลาดหุ้น ขอให้กำลังใจบอร์ดชุดใหม่และผู้บริหาร ผลักดันการเติบโตของบริษัท

นายณพ ณรงค์เดช อดีตรองประธานกรรมการและอดีตประธานกรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่  โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH เปิดเผยว่า ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับบริษัทตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยวางรากฐานของบริษัทให้มีการบริหารงานภายใต้หลัก   ธรรมาภิบาล ที่มีคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ที่เชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคมมากำหนดทิศทางดำเนินงานร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เติบโตก้าวหน้าทำให้บริษัทฯประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้ง 8 โครงการ และจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานภาครัฐได้ครบตามสัญญาจำนวน 717เมกะวัตต์

ทั้งนี้นับตั้งแต่การเข้ามาร่วมงานกับ WEH ในฐานะผู้บริหาร ได้พยายามแก้ไขปัญหาในหลายๆ ด้าน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย แม้ที่ผ่านมาจะโดนกล่าวหาด้วยข้อมูลภายในบริษัทที่เป็นเท็จเพื่อจุดประสงค์ต้องการดิสเครดิตแต่ก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่บริษัท จนสามารถชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเร็วกว่ากำหนดถึง 2 ปีและเตรียมจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหลังชำระเงินกู้งวดสุดท้ายภายในสิ้นปีนี้  

‘ผมเคารพมติในที่ประชุม แต่สิ่งที่ผมรู้สึกเสียใจ คือ ยังไม่ได้ทำตามความตั้งใจสูงสุดที่ต้องการนำพา WEH เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่สัญญาไว้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน’ นายณพ กล่าว

อย่างไรก็ตามผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและผู้ถือหุ้นที่ได้รับฟังความจริงและไม่มีข้อสงสัยใดๆ กับข่าวลือต่างๆ ที่เกิดขึ้น และผมขอให้กำลังใจคณะกรรมการชุดใหม่และผู้บริหารทุกท่าน เพื่อผลักดันการเติบโตของบริษัท และนำพา WEH เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สมดั่งเจตนารมย์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH)  ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการปลดนายณพ ณรงค์เดช ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 54.9858% และไม่เห็นด้วย 45.0131%

นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการของบริษัท โดยแต่งตั้งให้นายประเดช กิตติอิสรานนท์ เข้ามาเป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 56.9638% และไม่เห็นด้วย 43.0361%