ปักหมุด 6 จังหวัดภาคกลางตอนบนปลุกการท่องเที่ยววิถีท้องถิ่น

วันที่ 04 ส.ค. 2563 เวลา 18:59 น.
ปักหมุด 6 จังหวัดภาคกลางตอนบนปลุกการท่องเที่ยววิถีท้องถิ่น
ท่องเที่ยวสระบุรี เปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีเชื่อมโยง 6 จังหวัดภาคกลางตอนบน วาง 3 เส้นทางหลัก วัฒนธรรมชาติพันธุ์-อาหาร -งานศิลป์ เปิดประสบการณ์เที่ยวคนรุ่นใหม่

สุฤกษ์ ศิลปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี สาธิตการฝัดข้าว

นายสุฤกษ์ ศิลปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่าสำนักงานฯจัดโครงการ "ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชาวนา ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก" ซึ่งเป็นการรวมกลุ่ม 6 จังหวัดท่องเที่ยวภาคกลางตอนบน (สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อยุธยา และ อ่างทอง) เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบเชื่อมโยง เจาะกกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่

โครงการฯ วางวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงใน 6 จังหวัดภาคกลาง ที่มีวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่มีเอกลักษณ์พร้อมกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายหลักมีการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดได้ตามเส้นทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ดังนี้

เส้นทางที่ 1 จังหวะดสระบุรี และลพบุรี วางเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชาติพันธฺุ์ที่กลาหลาย เส้นทางที่ 2 คือ จังหวัดชัยนาม และ สิงห์บุรี วางตำแหน่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางอู่ข้าวอู่น้ำ และอาหาร ปลาแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ และเส้นทางที่ 3 คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง วางตำแหน่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวงานหัตถศิลป์ หัตถกรรม ที่เกี่ยวโยงกับวิถีชาวนาและชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น

"ทั้ง 3 เส้นทางท่องเที่ยวที่วางไว้ เพื่อกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการแหล่งเที่ยวแบบเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดที่ใช้ระยะเวลาเดินทางไม่นานมากนักแต่จะได้ความครบทั้ง 3 เส้นทางใน 6 จังหวัด โดยเฉพาะในจังหวัดสระบุรี ที่ปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหม่ๆเกิดขึ้น ที่คาดว่าจะได้รับความสนใจมากขึ้นจากลุ่มนักท่องเที่ยว ที่มาจากจังหวัดกรุงเทพฯ และ จังหวัดใกล้เคียงสระบุรี ที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจจังหวัดเติบโตเพิ่มขึ้น 4% จากปัจจุบัน จังหวัดสระบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาท และมีปริมาณนักท่องเที่้ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดอยู่ที่ราว 4 ล้านคนต่อปี" นายสุฤกษ์ กล่าว

วิถีชาวบ้าน ทอผ้าพื้นเมืองท้องถิ่น หารายได้ช่วงว่างเว้นทำนา

วัดอู่ตะเภา อ.หนองแซง จ.สระบุรี วัดเก่าแก่มีอายุ 100 ปี

"ข้าวหยด" อาหารเช้าหาทานยาก วิถีชุมชนชาวบ้่านเมืองอู่ตะเภา จ.สระบุรี

ภาพ:ชลลดา เวียงทอง