คมนาคมกำชับท่าเรือเกาะช้าง วางมาตรการเข้ม Social distance

วันที่ 21 มิ.ย. 2563 เวลา 14:10 น.
คมนาคมกำชับท่าเรือเกาะช้าง วางมาตรการเข้ม Social distance
“อธิรัฐ” ตรวจท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง ต้องเคร่งครัดตามมาตรฐาน ห้ามบรรทุกเกินพิกัด เครื่องชูชีพต้องพร้อม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีมากขึ้นขณะเดียวกันต้องรักษาระยะห่าง ลดเสี่ยงโควิด

นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ  รมช.คมนาคม   เปิดเผยว่า ได้ เดินทางลงตรวจพื้นที่ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ (ท่าเรือเฟอร์รี่) จังหวัดตราด สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว รวมถึงรถยนต์ที่ประสงค์เดินทางข้ามไปเกาะช้าง เพื่อตรวจการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ มาตรฐานของเรือที่ให้บริการ มาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้เรือเฟอร์รี่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 300 คน และรถยนต์ ได้อีกประมาณ 40 คัน ซึ่งทำเลที่ตั้งของท่าเรืออยู่ในจุดที่แคบที่สุด ระหว่างเกาะช้าง กับฝั่งจังหวัดตราด มีเรือออกทุกๆ 45 นาที ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม กำชับให้ผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่ตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการใช้เรือข้ามฟาก  ได้แก่1. ห้ามบรรทุกเกินอัตราที่กำหนดไว้  2. ควรมีการตรวจสอบสภาพของเรือหรือเครื่องยนต์ของเรืออยู่เสมอ  3. ต้องมีเครื่องชูชีพและพร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อ และ 4. เรือต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง สามารถต้านแรงปะทะต่างๆได้

นอกจากนี้ต้องห้ามผู้โดยสารอยู่ในรถยนต์ขณะเรือวิ่งไปยังเกาะช้าง โดยต้องใช้อุปกรณ์ห้ามล้อรถทุกคันขณะจอดอยู่บนเรือ และยังคงต้องเคร่งครัดมาตรการ Social distance อย่างต่อเนื่อง