เร่งกล่อมเจ้าหนี้บินไทยไฟเขียวแผนฟื้นฟูฯ ก่อนศาลฯนัดไต่สวน 17 ส.ค.นี้

วันที่ 09 มิ.ย. 2563 เวลา 15:17 น.
เร่งกล่อมเจ้าหนี้บินไทยไฟเขียวแผนฟื้นฟูฯ ก่อนศาลฯนัดไต่สวน 17 ส.ค.นี้
ซุปเปอร์บอร์ดบินไทย แจงครม.กระบวนการฟื้นฟูกิจการ 7 กลุ่ม ต้องเร่งดำเนินการ ย้ำภาครัฐต้องพร้อมหนุนเพื่อบรรลุการแก้ปัญหา

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายวิษณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายให้ไปพิจารณาข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะที่เปลี่ยนแปลงของบริษัท การบินไทย ด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมสำคัญที่บริษัท การบินไทย ฯ จะต้องดำเนินการก่อนศาลนัดไต่สวนคำร้องของฟื้นฟูกิจการในวันที่ 17 ส.ค.ม 2563 เพื่อให้กระบวนการฟื้นฟูเป็นไปอย่างราบรื่น ได้แก่ การเจรจากับเจ้าหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้คัดค้านผู้ทำแผนและแผนฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัท การบินไทยฯ และที่ปรึกษากฎหมายอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการแบ่งกลุ่มประเทศในการยื่นขอรับรองการฟื้นฟูกิจการ ในต่างประเทศ (Recognition)และได้ดำเนินการขอรับรองฟื้นฟูกิจการต่อศาลประเทศนั้น ๆ

สำหรับการดำเนินการตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการ แบ่งการดำเนินการออกเป็น 7 กลุ่มย่อย ดังนี้ 1.การดำเนินการกับเจ้าหนี้ คู่ค้า และการชำระหนี้ 2. การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับศาลต่างประเทศ 3. การดำเนินการทางด้านทรัพยากรบุคคล

4.การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก 5.การบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ 6. การสนับสนุนการจัดเตรียมสำเนาเอกสารเพื่อแจ้งเจ้าหนี้ และ 7. การดำเนินการเรื่องงบประมาณและประมาณการผลการดำเนินงาน

อย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐเพื่อบรรลุผลการการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทย ต่อไป