"ไทย" ที่โหล่อาเซียนดื่มนม 2 แก้วต่อสัปดาห์

วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 17:02 น.
"ไทย" ที่โหล่อาเซียนดื่มนม 2 แก้วต่อสัปดาห์
อ.ส.ค. กระตุ้นงคนไทยทุกวัย ดื่มนมโคสดแท้ 100% ทุกวัน เผยไทยรั้งท้ายอาเซียน อัตราดื่มเฉลี่ยต่ำสุด 18 ลิตร/คน/ปี หรือเพียง 2 แก้วต่อสัปดาห์ พร้อมย้ำดื่มนมไม่ทำให้ “อ้วน”

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่าตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก”หรือ“World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่างๆให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนมนั้น

อ.ส.ค.ในฐานะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมภายใต้ตราสินค้า“ไทย-เดนมาร์ค” และเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้ 100% ของเกษตรกรไทยให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป โดยร่วมทำกิจกรรมดังกล่าวกับกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับ “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” ประจำปี 2563 นี้ กำหนดจัดขึ้นภายใต้แคมเปญ “Enjoy Dairy” แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ทำให้ต้องคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก ประจำปี 2563 ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ขึ้น

นายสุชาติ กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ สุขภาพของคนไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งอ.ส.ค.เชื่อมั่นว่าการดื่มนมจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค ในขณะที่นมสำหรับคนไทยมองว่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อรองท้อง และดื่มเพื่ออิ่มท้อง จึงทำให้ความถี่ในการดื่มนมต่อวัน

นอกจากนี้ผู้บริโภคบางกลุ่ม บางวัย ยังมีหลีกเลี่ยงไม่ดื่มนมเพราะเชื่อว่านมทำให้อ้วน ซึ่งถือเป็นความเชื่อที่ผิดๆ จากข้อมูลดังกล่าวจึงทำให้การดื่มนมถูกจำกัดเฉพาะช่วงเวลาเท่านั้น

ดังนั้น การที่อ.ส.ค.ร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการทำกิจกรรมและร่วมสร้างสรรค์เมนูอาหารจากนมเพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาบริโภคนมมากขึ้นภายใต้เมนูหลากหลาย กลยุทธ์ดังกล่าวจะทำให้คนไทยบริโภคนมเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมโคนมอาชีพพระราชทานให้มีความมั่นคงอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้อ.ส.ค.จะเร่งรณรงค์ผลักดันให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดื่มนมให้กับประชาชนได้ดื่มนมตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงอายุ นมมีคุณภาพดี เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถทดแทนการดื่มเครื่องดื่มอื่นที่ไม่มีประโยชน์ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูง อาทิ เครื่องดื่มชา และน้ำอัดลม

สำหรับ สถิติจากการดื่มนมของประชากรในแต่ละทวีปทั่วโลก ปรากฏว่า อัตราเฉลี่ยการบริโภคนมของประชากรทั่วโลกอยู่ในระดับ 113 ลิตร/คน/ปี เมื่อเจาะในแต่ละทวีปพบว่ายุโรป 274 ลิตร/คน/ปี อเมริกาเหนือ 237 ลิตร/คน/ปี อเมริกาใต้ 124 ลิตร/คน/ปีในขณะที่ทวีปเอเชียมีอัตราการบริโภคเฉลี่ย 66 ลิตร/คน/ปี สิงคโปร์ 62 ลิตร/คน/ปีญี่ปุ่น 90 ลิตร/คน/ปี จีน 38 ลิตร/คน/ปี ส่วนประเทศไทย อยู่ในอัตราเฉลี่ยต่ำสุด คือ 18 ลิตร/คน/ปี หรือเพียง 2 แก้วต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก โดยทางกระทรวงเกษตรมุ่งหวังที่จะเร่งผลักดันให้คนไทยสามารถมีอัตราการดื่มนมเพิ่มขึ้นเป็น 25 ลิตร/คน/ปี