การบินไทยสิ้่นสภาพรัฐวิสาหกิจแล้ว

วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 19:48 น.
การบินไทยสิ้่นสภาพรัฐวิสาหกิจแล้ว
คลังขายหุ้นการบินไทยให้กองทุนวายุภักษ์แล้ว คาดการบินไทยแจ้งตลาดวันจันทร์สิ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ

รายงานข่าวกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันนี้ 22 พ.ค. 2563 กระทรวงการคลัง ได้ขายหุ้นบริษัทการบินไทย ให้กองทุนรงมวายุภักษ์ 69 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.03 บาท รวมมูลค่าประมาณ 278 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 3.17% โดยเป็นการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นดังกล่าว ทำให้กระทรวงการคลังถือหุ้นบริษัทการบินไทยจาก 51.03% เหลือ 47.86% ทำให้บริษัทการบินไทยสิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจทันที

"กระทรวงการคลังได้แจ้งการขายหุ้นให้บริษัทการบินไทย กระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รับทราบแล้ว แต่เรื่องการแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นหน้าที่ของบริษัทการบินไทยจะเป็นผู่แจ้ง คาดว่าจะแจ้งในวันจันทร์ที่ 24 พ.ค.นี้" แหล่งข่าวกระทรวงการคลัง เปิดเผย