"คิงเพาเวอร์" เปิดบริการพื้นที่ รางน้ำ-ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-มหานคร

วันที่ 19 พ.ค. 2563 เวลา 15:14 น.
"คิงเพาเวอร์" เปิดบริการพื้นที่ รางน้ำ-ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-มหานคร
ย้ำมาตรการ "KING POWER CARE POWER" สุขอนามัยระดับสากล ขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยว-รีเทลระดับโลก

รายงานข่าว จากกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ระบุ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย จากอัตราผู้ติดเชื้อใหม่อยู่ในอัตราต่ำ ทำให้รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการปลดล็อกระยะแรกตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้ธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็ก สนามกีฬากลางแจ้ง ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านทำผม สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง

ขณะทื่ธุรกิจขนาดใหญ่ประเภทห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านอาหาร เปิดให้บริการอีกครั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จากมาตรการปลดล็อกระยะที่สอง

ล่าสุด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดให้บริการ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศูนย์อาหาร Thai Taste Hub ให้บริการลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมถึง พื้นที่ค้าปลีก สนามบินดอนเมือง และ สุวรรณภูมิ สำหรับบริการ Pick Up Counter กรณีมีลูกค้าที่ใช้บริการเดินทางระหว่างประเทศในช่วงก่อนหน้า และต้องการมารับสินค้าย้อนหลัง และล่าสุด ห้องอาหาร สกาย บาร์ อาคารคิงเพาเวอร์ มหานคร เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คิงเพาเวอร์ วางแนวทางเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการยกระดับมาตรฐานสำหรับสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเช่นเดียวกับในหลายประเทศทั่วโลก ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน "KING POWER CARE POWER" เพื่อสร้างความ ‘มั่นใจ’ เสริม “สุขอนามัย’ ในทุกพื้นที่บริการ

โดยมี 4 มาตรการความสะอาด ครอบคลุมทุกธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดรับกับ ‘ฐานวิถีชีวิตใหม่’ ที่ต้อง ‘ใส่ใจ’ การใช้พื้นที่ร่วมกันในสังคมมากขึ้น ทั้งนี้ยังให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐ โดยขอความร่วมมือผู้เข้าใช้บริการ ลงทะเบียนสแกน QR Code ‘ไทยชนะ’ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการบันทึกข้อมูลการใช้บริการในสถานที่ต่างๆของประชาชนป้องกันการแพร่ระบาดอีกด้วย

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เตรียมพร้อมสำหรับ สร้างความ ‘มั่นใจ’ เสริม “สุขอนามัย’ ในทุกพื้นที่บริการของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดอากรในเมืองและภายในท่าอากาศยาน ร้านค้าเชิงพาณิชย์ในท่าอากาศยาน การบริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ในฐานะผู้นำธุรกิจท่องเที่ยว พร้อมตอบสนองการให้บริการภายใต้มาตรการต่างๆในระดับขั้นสุด ทั้งด้านการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ สินค้าที่ให้บริการ โดยเฉพาะด้านการให้บริการ คำแนะนำต่างๆในการให้บริการในรูปแบบนิวนอร์มัล (NEW NORMAL) เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของธุรกิจท่องเที่ยวระดับสากล และตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ที่ให้ความสำคัญเรื่องความสะอาด สุขอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต รวมถึงความเป็นอยู่ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น