อัพเดทเปิด-ปิดสนามบินทั่วประเทศ เคาะ 5 แห่งเปิดได้ 24 ชม.

วันที่ 10 พ.ค. 2563 เวลา 15:30 น.
อัพเดทเปิด-ปิดสนามบินทั่วประเทศ  เคาะ 5 แห่งเปิดได้ 24 ชม.
กพท.ชี้แจงการให้บริการ 28 สนามบิน ทั่วประเทศ เปิด-ปิด 6 ช่วงวลา กำชับผู้โดยสารต้องศึกษาและปฏิบัติตามมาตรการก่อนเข้าในแต่ละพื้นที่ ย้ำยังไม่เปิดให้เครื่องบินพาณิชย์ต่างชาติเข้าไทยจนถึง 31 พ.ค.

รายงานจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึง ช่วงเวลาและท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงล่าสุด ดังนี้1.ให้บริการระหว่างเวลา 07.00 – 19.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานน่านนคร พิษณุโลก แพร่ แม่สอด แม่ฮ่องสอน ลำปาง ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และระนอง

2. ให้บริการระหว่างเวลา 05.00 – 24.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

3.ให้บริการระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานหัวหิน

4. ให้บริการเวลา 06.00 – 22.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานสมุย

5.ให้บริการระหว่างเวลา 06.00 – 24.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหาดใหญ่

6.ให้บริการ 24 ชั่วโมง ได้แก่ ท่าอากาศยานกระบี่ อู่ตะเภา เชียงราย ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ

อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสาร ควรตรวจสอบมาตรการของแต่ละท่าอากาศยาน และการปฏิบัติตัวในการเดินทางเข้าจังหวัดของแต่ละจังหวัด สำหรับอากาศยานจากภายนอกประเทศ ยังห้ามทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 พฤษถาคม 2563 เวลา 23.59 น.