กาตาร์ แอร์เวยส์ พร้อมบิน 80 เส้นทางในเดือนมิถุนายน

วันที่ 07 พ.ค. 2563 เวลา 20:21 น.
กาตาร์ แอร์เวยส์ พร้อมบิน 80 เส้นทางในเดือนมิถุนายน
หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย สายการบินกาตาร์ เผยแผนฟื้นฟู ตั้งเป้าบิน 52 เส้นทางภายในพฤษภาคม และ 80 เส้นทางภายในมิถุนายน

รายงานข่าว จากสายการบินกาตาร์แอรเ์วยส์ ระบุว่า สายการบินได้เผยแผนฟื้นฟูเครือข่ายเส้นทางการบิน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดและการผ่อนปรน ข้อบังคับการเดินทางเข้า-ออกในประเทศต่างๆ

โดยที่ผ่านมา กาตาร์ แอร์เวย์ส ให้บริการเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางกว่า 30 แห่ง ขนส่งผูโ้ดยสารกว่า 1 ล้านคนกลับภูมิลำเนา ทำให้มีข้อได้เปรียบในการเรียนรู้ แนวโน้มและพฤติกรรมการเดินทางและการสำรองที่นั่งของผู้โดยสาร เพื่อที่จะวางแผนกลับมาให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายอัคบาร์อัลบาเกอร์ประธานบริหารกลุ่มสายการบินกาตาร์แอร์เวย์สกล่าวว่าในสถานการณ์ที่ผ่านมาได้ติดตามแนวโน้มและทิศทางของตลาดการเดินทางอย่างสม่ำเสมอโดยมุ่งเน้นภารกิจให้ผู้คนยังสามารถเดินทางได้และเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารหน่วยงานภาครัฐคู่ค้าและท่าอากาศยานและจะยังคงปฏิบัติภารกิจดังกล่าวต่อไป

ขณะเที่ ทยอยขยายเครือข่ายเส้นทางบินอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสายการบินเพียง ไมกี่แห่งที่ยังคงให้บริการอยู่ในช่วงที่ผ่านมา โดย กาตาร์แอรเ์วยส์ ได้พยายามคาดการณ์ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะกฎข้อบังคับของประเทศทั่วโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการคาดการณ์ว่าการเดินทางระยะสั้นจะฟื้นฟูกลับมาก่อน การทำธุรกิจระหว่างเมืองหลักจึงจะทยอยฟื้นกลับมาเช่นกัน และอาจเริ่มมีการเดินทางเพื่อพบปะเพื่อนและครอบครัวหลังจากที่มีการปิดประเทศมาเป็ นระยะเวลานาน

สายการบินกาตาร์แอรเ์วยส์จะพยายามบริหารจัดการฝูงบินที่มีอยู่หลายรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ตรงความต้องการของตลาดในเส้นทางที่วางแผนไว้

โดยภายในเดือนมิถุนายน สายการบิน วางแผนที่จะกลับมาให้บริการ

เส้นทางบินพาณิชย์ ถึง 80* แห่ง ได้แก่ ยุโรป 23 แห่ง อเมริกา 4 แห่ง ตะวันออกกลางและแอฟริกา 20 แห่ง และเอเชียแปซิฟิก 33 แห่ง โดยมีความถี่เที่ยวบิน จำนวนอย่างน้อย 1 เที่ยวบินต่อวันหรือมากกว่า การทยอยเพิ่มเส้นทางบิน จะเน้นเชื่อมโยงฐานการบิน ที่กรุงโดฮาและฐานการบินหลักของสายการบนิ พันธมิตรทั่วโลก

ได้แก่ ลอนดอน ชิคาโก แดลลัส และฮ่องกง รวมถึงงึเมืองที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจ ละการท่องเที่ยว เช่น มาดริก และมุมไบ

ทั้งนี้ ปัจจุบันสายการบินฯยังคงให้บริการเที่ยวบินสู่จุดหมายปลายทางกว่า 30 แห่งทั่วโลก โดยภายในสิ้นเดือน พฤษภาคม สายการบินฯวางแผนจะกลับมาให้บริการถึง 50* จุดหมายปลายทาง เชน่ มะนิลา อัมมาน และไนโรบี และจะ เพิ่มเส้นทางอื่นๆ อีกภายในเดือนมิถุนายน

บทความแนะนำ